Tweede ronde pilot Groenruil Drentsche Aa van start

Gepubliceerd op 8 juli 2024

Na een succesvolle aftrap, gaat op 10 juli ronde twee van de pilot de Groenruil Drentsche Aa van start. Via de pilot worden (natuur)gronden openbaar, transparant en marktconform verkocht of geruild. In de tweede ronde kunnen deelnemers eigen percelen inbrengen en interesse tonen in beschikbare percelen. Provincie Drenthe moedigt geïnteresseerden en grondeigenaren aan om zich aan te melden voor de pilot.

In de eerste ronde van De Groenruil werden percelen van de provincie Drenthe aangeboden aan de meest voor de hand liggende eigenaar. Hier gaat het om eigenaren die bijvoorbeeld al aangrenzende percelen in hun bezit hebben.

Laagdrempelig instappen in natuurbeheer

13 juni sloot de eerste ronde van de Groenruil en inmiddels is het tijd voor ronde twee. In deze ronde kunnen (nieuwe) belangstellenden (natuur)gronden kopen of ruilen door (onder voorwaarden) zelf grond binnen het NNN aan te bieden. Bedrijven, stichtingen, terreinbeherende organisaties en particulieren kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Groenruil. We hopen dat de tweede ronde op dezelfde positieve voet doorgaat als de eerste ronde.

Tijdens de tweede ronde is de Groenruil open voor iedere geïnteresseerde natuurbeheerder. Zo kunnen eigenaren van (natuur)percelen die verspreid liggen, bijvoorbeeld percelen ruilen voor percelen die dichterbij liggen. Of geïnteresseerden kunnen een perceel kopen om het beheer zelf uit te voeren. De Groenruil is een goede methode om laagdrempelig te kunnen instappen in natuurbeheer.

Inloopavond

Om vragen te beantwoorden en een indruk te geven van de Groenruil, organiseert Prolander (de organisatie die Groenruil namens de provincie uitvoert) op woensdag 17 juli een tweede inloopavond in Zeegse. Bezoekers kunnen vragen stellen over wat de Groenruil precies is en over het verloop hiervan. Daarnaast geven medewerkers van provincie Drenthe, Prolander en het Kadaster ook informatie over onderwerpen als de grondviewer, beheervergoedingen en natuurdoeltypes.

Praktische informatie inloopavond

Datum: 17 juli 2024
Tijd: 19.30 uur -21.30 uur. Om 19.45 uur wordt de avond plenair gestart.
Locatie: Grandcafé Het Witte Huis, Zeegse
Aanmelden is niet nodig.

Ronde twee van de Groenruil start op 10 juli. Tot en met 15 augustus kunnen geïnteresseerden eigen percelen inbrengen. De grondviewer, waarin deelnemers interesse kunnen tonen in de (ingebrachte) percelen is vervolgens open tot en met 30 september.

Over de pilot

De afgelopen jaren kocht de provincie Drenthe natuurgronden in het Drentsche Aa-gebied aan die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat betekent dat deze gronden zijn ingericht als natuur of als natuur ingericht dienen te worden, om een aaneengesloten netwerk van natuur te vormen in Drenthe. De inrichting van de (natuur)gronden is klaar. De provincie ziet zichzelf niet als eindbeheerder van de natuurgronden en daarom worden de natuurgronden verkocht door middel van de pilot de Groenruil.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Prolander.