Drie nominaties voor de Drentse Anjer Prijs 2024 en drie nominaties voor de Groene Anjer Prijs 2024 van het Cultuurfonds Drenthe

Gepubliceerd op 4 juli 2024

Het Cultuurfonds Drenthe heeft voor zowel de Drentse als de Groene Anjer Prijs 2024 drie groepen/instellingen genomineerd:

Voor de Drentse Anjer Prijs zijn dit: Stichting Koorschool Viva la Musica, Kunst aan de Vaart Assen en Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën.

Voor de Groene Anjer Prijs: Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe, Vereniging voor natuurbescherming Zuidwolde e.o. en Stichting Natuurbelang De Onlanden.

De commissaris van de Koning, mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Drenthe, reikt de Drentse en de Groene Anjer Prijs op 29 november uit aan de twee winnaars.

Drentse Anjer Prijs

Sinds 2018 reikt het Cultuurfonds Drenthe de Drentse Anjer Prijs uit. De Drentse Anjerprijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier de kunst en cultuur in Drenthe laat zien. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld met beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg & erfgoed, muziek, beurzen of theater, dans & film.

De prijs is een bedrag van € 5.000. Dit geldbedrag moet uitgegeven worden aan een project op het gebied van cultuur. De twee andere genomineerden ontvangen allebei € 1.000.

De genomineerden van de Drentse Anjer Prijs in willekeurige volgorde:

Stichting Koorschool Viva la Musica, De Wolden en Meppel

Dit is een zang- en kooropleiding voor kinderen en jeugd van 4 tot en met 24 jaar. Zij heeft in Drenthe kinder- en jeugdkoren in Zuidwolde en Meppel en daarnaast in Zwolle. De koorschool werd in 1989 in Zuidwolde opgericht door Wilma ten Wolde. Sinds 2007 is de artistieke leiding in handen van Ceciel van der Zee. Er zingen momenteel ruim 80 leerlingen bij Viva. De jury is onder de indruk van de mogelijkheden aan muzikale vorming die het koor jongeren al 35 jaar biedt, de laagdrempeligheid en de verbindende rol. De koorschool draagt volgens de jury in belangrijke mate bij aan het vergroten van het culturele bewustzijn en de waardering ervan door de jongeren.

Kunst aan de Vaart, Assen

Elk jaar organiseert Kunst aan de Vaart (KadV) een kunstevenement waarbij bewoners en bedrijven langs de Vaart hun huizen en tuinen openstellen voor kunstenaars en musici (veelal uit het Noorden). Veel van deze panden zijn van grote historische en monumentale waarde. De jury heeft waardering voor de organisatie die ieder jaar samen met vele vrijwilligers inzet pleegt op het professionaliseren van het evenement. Ook is de jury enthousiast over de samenwerking met Minerva en de samenwerking met het Prins Claus Conservatorium. Hiermee biedt Kunst aan de Vaart aanstormend talent niet alleen een bijzonder podium maar ook een waardevol leerproces.

Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën, Valthermond

Culturele activiteiten in de Veenkoloniën worden gestimuleerd, onder andere door de instandhouding van een architectonische concertzaal in de monumentale concertboerderij d’Rentmeester. Hier kan de bezoeker concerten beleven in een huiskamer maar dan één met proportionele afmetingen. In de boerderij vinden concerten tot 200 personen plaats, waarbij je iedere noot hoort én voelt. De kenmerkende akoestiek en warme sfeer in de concertboerderij maakt optredens tot een ware beleving. De jury is positief over het podium dat geboden wordt aan lokale artiesten en allerlei cultuurdisciplines. Volgens de jury leveren de activiteiten een positieve bijdrage aan de culturele bloei van de Veenkoloniën.

Jury Drentse Anjer Prijs

De jury van de Drentse Anjer Prijs 2024 bestaat uit Jurr van Dalen (voorzitter van de jury), Hanneke Bruggeman, Leo Hegge, Carina Vinke en Suzanne Rus. Uit een lijst van 25 voordrachten koos de jury drie genomineerden.

Groene Anjer Prijs

Het Cultuurfonds Drenthe vindt de natuur heel belangrijk. Sinds 2021 reikt het Cultuurfonds Drenthe daarom elk jaar de Groene Anjer Prijs uit. Met deze prijs willen we graag vrijwilligers in het zonnetje zetten die zich inzetten voor natuur, landschap, erfgoed en biodiversiteit in Drenthe.

Een gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn onmisbaar. Veel mensen maken zich hier zorgen om en zetten zich hiervoor in. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die proberen om de natuur en het landschap in onze provincie zo mooi mogelijk en toegankelijk te houden. Door die vrijwilligers kunnen veel mooie projecten, activiteiten en acties uitgevoerd worden.

De prijs is een bedrag van € 5.000 voor de winnaar en € 1.000 voor de andere genomineerden. Dit geldbedrag moet uitgegeven worden aan een project op het gebied van natuur, landschap, erfgoed of biodiversiteit.

Dit jaar waren er negen kwalitatief goede inzendingen. Daarmee had de jury ook iets te beoordelen en te kiezen.

De genomineerden van de Groene Anjer Prijs 2024 in willekeurige volgorde:

Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe

De werkgroep houdt zich niet alleen bezig met onderzoek naar de steenuil, maar zet de kleinste uilensoort van Nederland ook in als ambassadeur voor behoud van het kleinschalige Drentse landschap. De jury vindt het bewonderenswaardig dat de stichting niet alleen veel vrijwilligers aan zich weet te binden, maar ook goede contacten onderhoudt met de bewoners die steenuilen op hun erf hebben. Inmiddels bezoeken de vrijwilligers van de werkgroep jaarlijks zo’n duizend erven. Door educatie en voorlichting profiteert niet alleen de steenuil van het intensieve beschermings- en voorlichtingswerk maar ook een keur aan andere soorten in het agrarische cultuurlandschap.

Vereniging voor natuurbescherming Zuidwolde e.o.

Drenthe kent veel natuurverenigingen met een lange geschiedenis. Een daarvan is de Natuurvereniging Zuidwolde. Al vijftig jaar zet de vereniging zich in voor behoud, bescherming en ontwikkeling van het landschap rond het dorp Zuidwolde. Met maar liefst zestien verschillende werkgroepen houden ze zich bezig met onderzoek, onderhoud en versterking van het landschap, educatie en nog veel meer. Het spreekt de jury erg aan dat ze ook volop inzetten op jeugdeducatie en in en om Zuidwolde een groot bereik en draagvlak hebben onder de inwoners. Van het onlangs gemaakte boek over de natuurwaarden op de begraafplaats van Zuidwolde, ter ere van het vijftigjarig bestaan, werden bijna 5000 exemplaren huis-aan-huis verspreid in het dorp en de omliggende buurtschappen.

Stichting Natuurbelang De Onlanden

De stichting zet zich sinds 2000 in voor het ‘nieuwe’ natuurgebied dat is ontstaan in de Kop van Drenthe, onder de rook van Groningen. In het gebied, dat ook als waterbergingsgebied is aangemerkt, komt ze vooral op voor het behoud en de ontwikkeling van de unieke natuurwaarden die zijn ontstaan. Jaarlijks levert ze onder meer een uitgebreid en professioneel broedvogelrapport op, maar brengt ze ook actief en constructief het belang van de bijzondere flora en fauna voor het voetlicht bij allerlei ruimtelijke plannen in en rondom het gebied. De stichting, met een relatief kleine harde kern, heeft veel donateurs – ook wel Onlanders genoemd – aan zich weten te binden. Ze is daardoor een belangrijke sparringpartner voor de terrein beherende organisaties en overheden en omvangrijk in haar werkzaamheden en invloed.

Jury Groene Anjer Prijs

De jury van de Groene Anjer Prijs bestaat uit Aaldrik Pot (voorzitter van de jury), Joke Wolff, Jan Grotenhuis en Henk Boxma (namens de Stichting Zeijerwiek, winnaar van de Groene Anjer Prijs 2023). Uit een lijst van 9 mooie voordrachten werden bovenstaande drie genomineerden uitgekozen

Ambitieplan

Voor beide prijzen wordt door de jury aan de genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in maximaal 1000 woorden of op een andere creatieve manier. Hierin moeten de genomineerden aangeven hoe ze het prijzengeld willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of hun ambitie waar te maken.

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert jaarlijks ruim 40 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar meer dan 4.000 projecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname. Dat kan dankzij de grote bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij en van donateurs en samen met vele schenkers en partners. Het Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen van het Cultuurfonds. www.cultuurfonds.nl