Bijdrage provincie aan grotere fietsenstalling bij station in Meppel

Gepubliceerd op 9 juli 2024

Er komen 300 extra parkeerplekken bij in de fietsenstallingen bij het station in Meppel. De provincie Drenthe stelt een subsidie van € 154.000,-- beschikbaar voor deze uitbreiding. In het najaar worden de nieuwe plekken in de beide fietsenstallingen aangelegd.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Samen met het Rijk investeren we in een vierde perron bij station Meppel. Een goede en ruime fietsenstalling hoort daarbij. Deze uitbreiding past bovendien goed bij onze ambitie als Fietsprovincie om het gebruik van de fiets in Drenthe aantrekkelijker te maken. Daarom leveren we een bijdrage aan de uitbreiding van het aantal parkeerplekken voor fietsen.”

De fietsenstallingen bij het station in Meppel staan vaak vol. Er passen nu 1500 fietsen in. Met de extra parkeerplekken komt er meer ruimte voor reizigers om hun fiets te parkeren. De uitbreiding wordt voor 40 procent gefinancierd door Prorail vanuit het Rijksprogramma ‘Fietsparkeren op stations’. De gemeente Meppel en de provincie financieren het resterende deel van deze uitbreiding.