Omgeving kan reageren op het onderzoeksplan voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel

Gepubliceerd op 19 januari 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie) zijn van plan een landelijk waterstofnetwerk aan te leggen. Onderdeel hiervan is het waterstofnetwerk in Drenthe en Overijssel. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Drenthe en Overijssel staat beschreven wat er wordt onderzocht tot in welk detail en hoe dat wordt gedaan. U kunt nu op dit plan reageren. Wilt u meer weten? Kom dan naar een van de twee inloopbijeenkomsten.

In Drenthe en Overijssel kunnen op veel plekken bestaande aardgasleidingen worden hergebruikt voor het transport van waterstof. Voor bepaalde delen van het waterstofnetwerk is het niet mogelijk om bestaande leidingen te gebruiken. Daar worden nieuwe leidingen gelegd. Ze onderzoeken de komende periode zorgvuldig waar deze leidingen komen te liggen. Tussen Elim en Schoonebeek wordt een bestaande aardgasleiding verwijderd. Een deel van het tracé van deze leiding wordt (her)gebruikt voor de aanleg van een nieuwe leiding voor waterstof.

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voordat ze beginnen met de aanleg van het waterstofnetwerk zijn een ruimtelijk besluit over de locatie van de leiding en verschillende vergunningen en ontheffingen nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert hiervoor de procedure. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is onderdeel van deze procedure en vormt de basis voor de onderzoeken voor dit project. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau leest u welke route zij gaan onderzoeken en welke omgevingsaspecten worden onderzocht. Van 19 januari tot en met 29 februari kunt u dit document lezen en erop reageren.

Kom naar de inloopbijeenkomst

U kunt tijdens de inloopbijeenkomst op locatie informatie bekijken, vragen stellen en reageren op het document. U kunt vrij in- en uitlopen. Aanmelding vooraf is niet nodig.

De bijeenkomsten zijn op:

  • Op 6 februari van 19:00 tot 21:00 uur in d’Oale Turfstee in Oranjedorp
  • Op 7 februari van 19:00 tot 21:00 uur in MFC De Opsteker in Nieuwlande

Meer informatie over de inloopbijeenkomsten, de stappen in het proces en hoe u kunt reageren, leest u op de website van RVO: www.rvo.nl.waterstofnetwerk-do.

Meer informatie over het project zelf en een inschrijflink voor de nieuwsbrief vindt u op de website van Hynetwork Services: www.hynetwork.nl/drenthe-overijssel.

Waarom een waterstofnetwerk?

In Nederland werken we samen aan een duurzame toekomst. Een belangrijk onderdeel daarvan is de transitie naar een CO2-vrij energiesysteem. Te veel uitstoot van CO₂ is schadelijk voor het milieu en het klimaat. Ongeveer 25% van de CO₂-uitstoot in Nederland komt van de industrie. Dit percentage kan omlaag door bijvoorbeeld processen in de industrie elektrisch te maken. Waar elektrificatie niet mogelijk is, kan een CO₂-vrij gas de uitstoot verlagen, bijvoorbeeld waterstof. De industrie kan waterstof inzetten als grond- en brandstof. Maar dan moet waterstof wel beschikbaar zijn voor de industrie. Daarom is een waterstofnetwerk in Nederland nodig. Hiermee kan waterstof worden vervoerd door het land, zodat vraag en aanbod met elkaar zijn verbonden.