Van Gogh Drenthe gaat door na succesvol eerste jaar

Gepubliceerd op 30 januari 2024

Van Goghs Drentse verhaal wordt nog beter zichtbaar

Na het succes van het startjaar 2023 gaat Drenthe door met het zichtbaar en beleefbaar maken van het verhaal van Vincent van Gogh. De samenwerkende partijen, provincie Drenthe, gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen, Drents Museum, Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe, hebben de uitgangspunten hiervoor vastgelegd in het toekomstplan ‘Van Gogh Drenthe 2024-2030’. De vier overheden financieren het plan gezamenlijk en leveren in 2024 een bijdrage van in totaal €200.000,- met de intentie om tot en met 2027 ieder jaar dit bedrag beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt gezocht naar aanvullende financiering vanuit fondsen, subsidies en samenwerking met het bedrijfsleven om bijvoorbeeld bezoekpunten te realiseren.

In het toekomstplan staat onder andere dat er blijvend aandacht dient te zijn voor het Van Gogh Huis in Nieuw Amsterdam/Veenoord, plaatselijke initiatieven, lokale, nationale en Europese samenwerking en de koppeling met culturele instellingen. Daarnaast is het de bedoeling dat er de komende jaren meer bezoek- en inspiratiepunten komen in Drenthe. Bij de bezoekpunten komen mensen meer te weten over het verhaal van de schilder, terwijl de inspiratiepunten meer laten zien van zijn werk in de vorm van kunstwerken of muurschilderingen. In 2024 wordt concreet onderzocht of een nieuw bezoekpunt in het kerkje van Zweeloo of een digitale belevenis in Hoogeveen mogelijk is. Ook presenteert het Drents Museum een Van Goghzaal in de nieuwe collectiepresentatie ‘Labyrinthia'.

Startjaar Van Gogh Drenthe een succes

In 2023 was het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh voet op Drentse bodem zette. Dit was aanleiding om het verhaal van Van Goghs Drentse periode zichtbaar te maken. Daar is door veel lokale betrokkenen, ondernemers en gemeenten gehoor aan gegeven. Met meer dan 135 lokale initiatieven kwam Van Gogh Drenthe in 2023 tot leven. Van de tentoonstelling in het Drents Museum en het vernieuwde Van Gogh Huis Drenthe tot cultuureducatie op scholen, lokale exposities en fietsroutes. Van Gogh zorgde voor veel culturele activiteiten. Niet alleen voor en door Drenten, maar ook voor bezoekers van de provincie. De georganiseerde activiteiten trokken zo’n 200.000 bezoekers en 10.000 Drentse kinderen kregen les over Van Gogh op school. Ook in de media werd het Drentse hoofdstuk uit het leven van Van Gogh goed opgepikt. 27 journalisten bezochten de plekken waar Van Gogh schilderde. De uitingen in de media en de campagnes zorgden voor een potentieel bereik van 32,5 miljoen lezers.

Over Van Gogh Drenthe

Van Gogh Drenthe is een samenwerking tussen de provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen, het Drents Museum, Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe. Samen met lokale partijen zoals Van Gogh Huis Drenthe en Kunstenaarsdorp Zweeloo willen zij de culturele erfenis van Van Gogh blijvend zichtbaar en beleefbaar maken. Zij werken ook samen met Van Gogh Europe en onder de noemer het Landelijke Van Gogh met Van Gogh Brabant en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.