Drie nieuwe rotondes in 2025: 1 bij Veenoord en 2 bij Spier/Dwingeloo

Gepubliceerd op 30 januari 2024

Op de kruisingen A37 met de N376 bij Veenoord en A28 met de N855 bij Spier/Dwingeloo komen volgend jaar rotondes. Door rotondes wordt de verkeerssituatie veiliger. De provincie betaalt hier aan mee. Voor de rotonde bij Veenoord is € 1.250.000,-- nodig en voor de twee rotondes bij Spier/Dwingeloo € 2.450.0000,--. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om deze rotondes te financieren op basis van het ‘Uitvoeringsprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2022-2026’.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Iedereen die deelneemt aan het verkeer wil graag veilig op de bestemming komen. Dit is het voornaamste doel van ons programma over verkeersveiligheid. Samen werken we in dit plan richting nul verkeersslachtoffers. Veilige infrastructuur, zoals rotondes, is daarbij een belangrijk onderdeel.”

Rotonde bij Veenoord

De N376 loopt van de A37 ter hoogte van Nieuw-Amsterdam tot Rolde. Deze weg sluit op diverse wegen aan (N33, N34, N381) en vervult ter hoogte van aansluiting 4 van de A37 een belangrijke rol ter ontsluiting van het bedrijventerrein De Tweeling en Nieuw-Amsterdam.

Rotondes bij Spier/Dwingeloo

De N855 loopt tussen de A32 bij Steenwijk en de A28. Aansluiting 29 heeft een belangrijke functie voor het ontsluiten van onder andere Dwingeloo, Spier en Wijster en toeristisch-recreatief verkeer naar bijvoorbeeld het Nationaal Park Dwingelderveld en de VAM-berg.

Het Rijk betaalt de helft

De N855 en de N376 zijn in beheer en eigendom van de provincie. De A28 en A37 zijn in beheer en eigendom van het Rijk. In november 2023 is met het Rijk afgesproken dat zij de helft van de kosten voor haar rekening neemt. Zodra Provinciale Staten hebben ingestemd, start de uitwerking van de plannen en wordt de omgeving betrokken. Naar verwachting zijn de rotondes in 2025 klaar.