Provincie stelt subsidie van 6 miljoen euro aan Greenwise Campus nu beschikbaar

Gepubliceerd op 13 februari 2024

Overheid, onderwijs en ondernemers bundelen krachten

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stelt een subsidie van 6 miljoen euro beschikbaar aan de stichting Greenwise Campus voor de realisatie van Greenwise Campus in Emmen. In 2021 hebben Provinciale Staten besloten het bedrag van 6 miljoen euro te reserveren vanuit de Investeringsagenda. Dat bedrag wordt nu beschikbaar gesteld.

Innovatiecentrum en ontwikkeling scholingstrajecten

De subsidie is met name bedoeld voor de verbouw en inrichting van het innovatiecentrum in de voormalige busremise in Emmen en voor een deel voor de ontwikkeling van scholingstrajecten en kennisontwikkeling. In Greenwise Campus bundelen bedrijven, onderwijsorganisaties en overheden de krachten en wordt samen gewerkt aan groene en slimme oplossingen voor concrete vraagstukken.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Greenwise Campus moet dé plek worden waar innovatie, onderzoek en onderwijs samenkomen. Waar studenten op mbo, hbo en wo samen met ondernemers werken aan de vraagstukken van vandaag en morgen. De samenwerking tussen bedrijven en de verschillende onderwijsniveaus in het innovatiecentrum draagt bij aan het behouden en versterken van de innovatiekracht in de regio. Ook biedt het studenten de mogelijkheid om met zeer geavanceerde machines en nieuwe technologieën te werken. Studeren en werken in Emmen en regio wordt zo nóg aantrekkelijker.”

Greenwise Campus

Greenwise Campus is geïnitieerd door de founding partners Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Drenthe College, NHL Stenden, gemeente Emmen en provincie Drenthe. Door nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden wordt kennisontwikkeling, innovatievermogen en onderwijsvernieuwing in de regio aangejaagd. Greenwise stelt bedrijven in staat de nieuwste machines voor onderzoek in het innovatiecentrum te plaatsen en samen met studenten nieuwe technieken uit te proberen. Het zogenaamde principe van shared facilities. Dit levert bedrijven nieuwe kennis en inzichten op en nieuw talent en helpt het onderwijs te innoveren en aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in de werkpraktijk. Greenwise Campus is één van de voorbeeldprojecten van Universiteit van het Noorden, het samenwerkingsverband tussen RUG, alle hogescholen en ROC's in Noord-Nederland.

Verslimmen en vergroenen

Greenwise Campus is een belangrijke ontwikkeling in Drenthe. Hier wordt ingezet op antwoorden voor vraagstukken die sterk leven bij bedrijven en organisaties in de regio. Denk aan verduurzaming (b.v. groene plastics), de energietransitie (o.a. waterstof), slimme maakindustrie (o.a. robotica) en gezondheid (zoals zorgtechnologie). De sterke bundeling van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partijen draagt bij aan het vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van de beroepsbevolking en bedrijven in de regio zuidoost-Drenthe. Zo wordt richting gegeven aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio.