Provincie Drenthe werkt samen met inwoners, overheden en organisaties aan nieuwe Omgevingsvisie

Gepubliceerd op 15 februari 2024

Hoe realiseren we een goede inrichting en verdeling van de ruimte in Drenthe? Die vraag moet uiteindelijk beantwoord worden in de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie Drenthe. Deze nieuwe visie is belangrijk voor elke inwoner van Drenthe. Het geeft hen de kans om actief deel te nemen, hun stem te laten horen en bij te dragen aan belangrijke beslissingen over hoe dorpen, steden worden ingericht en hoe het landschap behouden blijft. Op woensdag 14 februari stelden de Provinciale Staten van Drenthe de uitgangspunten vast om tot de nieuwe omgevingsvisie te komen.

De Omgevingsvisie, die in 2026 gereed moet zijn, biedt een blik op hoe onze provincie er in de toekomst uit kan zien. Het is een soort kompas dat richting geeft aan zaken als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur. Denk hierbij aan de inrichting van dorpen, steden, en het behoud van ons prachtige landschap.

De komende twee jaar gaat de provincie op verschillende manieren in gesprek met Drentse inwoners, medeoverheden en organisaties. We hebben extra aandacht voor de stem van jongeren. We willen graag weten wat zij belangrijk vinden, wat hun zorgen zijn en hoe zij de toekomst van onze provincie voor zich zien. Voor inwoners is dit ook de kans om wensen en behoeften aan de provincie mee te geven zodat deze meegenomen kunnen worden in belangrijke beslissingen. De focus ligt in deze gesprekken op drie hoofdvraagstukken: de toekomst van ons landelijk gebied, de netwerken voor economie en energie en leefbare dorpen en steden.

Wil je meer weten over de Omgevingsvisie van Drenthe en hoe jij kunt bijdragen? Houd dan de website www.provincie.drenthe.nl/omgevingsvisie in de gaten. Binnenkort staat hier meer informatie over hoe je met de provincie in gesprek kunt gaan over de nieuwe Omgevingsvisie. Samen bouwen we Drenthe.


Verschil Omgevingsvisie en de Omgevingswet

Soms ontstaat er onduidelijkheid over het verschil tussen de Omgevingsvisie en de Omgevingswet. De Omgevingsvisie is als het ware de leidraad, het overkoepelende plan voor de provincie. De Omgevingswet daarentegen is de set regels en wetten die ervoor zorgt dat de visie in de praktijk wordt gebracht. Dus de visie vertelt ons waar we naartoe willen en de wet zorgt ervoor dat we daar ook daadwerkelijk komen.