Amfetaminen niet actief toegevoegd in covergisters

Gepubliceerd op 6 februari 2024

Eigenaren van covergisters in Drenthe hebben vandaag een brief ontvangen naar aanleiding van verdere onderzoeken naar amfetamine in het digestaat. De brief komt van de bevoegde gezagen voor de covergisters; provincie Drenthe en de betrokken gemeenten Midden-Drenthe, Coevorden, Borger- Odoorn, Aa en Hunze. Uit onderzoeken die zowel door de branche als door de Noordelijke Omgevingsdiensten zijn uitgevoerd, blijkt dat het niet aannemelijk is dat amfetaminen actief zijn toegevoegd.

Het onderzoek van de branche en data-analyses van de omgevingsdiensten worden ondersteund door juridisch advies dat is ingewonnen door de bevoegde gezagen. Hieruit blijkt dat enkel de aanwezigheid van amfetamine in het digestaat niet maakt dat dit geen meststof (meer) is. Als het digestaat wordt gezien als meststof is de Meststoffenwet van kracht en bevoegd gezag daarvoor is het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Gedeputeerde Jisse Otter: “De vondst van amfetamine in het digestaat kwam als een verrassing. Ik ben blij dat we voor nu een oplossing hebben, zodat de covergisters verder kunnen. Er moet echter nog wel verder onderzoek plaatsvinden naar de aanwezigheid van de amfetamine in het digestaat en de schadelijkheid voor mens en milieu. Het Rijk onderzoekt dit verder”.

Amfetaminen

In oktober 2023 ontvingen de eigenaren van de covergisters in Drenthe een brief van de Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe (RUDD) over de vondst van amfetamine in het digestaat (restproduct) uit hun vergistingsinstallatie. Het ging om vijf covergisters in de provincie, waarvan twee onder bevoegd gezag van de provincie en drie onder bevoegd gezag van betrokken gemeenten. Dit naar aanleiding van onderzoek door de Noordelijke Omgevingsdiensten onder covergisters tussen mei en juli 2023. In deze brief is vermeld dat het betreffende digestaat niet als meststof mocht worden bewerkt, verhandeld of uitgereden tot er meer vervolgonderzoek was gedaan. De omgevingsdienst heeft deze brief verstuurd in afstemming met het ministerie van LNV, vanuit de veronderstelling dat het ging om bijgemengd drugsafval. Dit mede naar aanleiding van eerder onderzoek door de Gelderse Omgevingsdiensten. Vanuit deze veronderstelling werd het digestaat niet meer beschouwd als een meststof, maar als afvalstof en kwam het bevoegd gezag bij de provincies en gemeenten te liggen in het kader van de Wet Milieubeheer.