Werkzaamheden aan de 1e en 2e Uffelterbrug in Uffelte


Van 25 september tot en met 27 oktober 2023 is in Uffelte de 2e Uffelterbrug afgesloten en van 6 november tot en met 8 december 2023 de 1e Uffelterbrug. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de naastgelegen brug.

De beide bruggen worden gerenoveerd waarbij een nieuwe verflaag en een nieuwe slijtlaag worden aangebracht. Ook maakt de aannemer de bruggen iets breder, om aanrijdingen met het leuningwerk te voorkomen. Op 26 september en 24 oktober 2023 is de Egginkstraat ter hoogte van de 2e Uffelterbrug afgesloten vanwege het demonteren en monteren van de brug. Dit wordt gedaan met een mobiele hijskraan. Op 7 november en 5 december 2023 is de Nieuwlandenweg ter hoogte van de 1e Uffelterbrug afgesloten, omdat dan deze brug gedemonteerd en gemonteerd wordt.

De aannemer probeert de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit te voeren, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De weersomstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van de werkzaamheden beïnvloeden.