Waarschuwing onvoldoende waterkwaliteit in de Kleine Rietplas Emmen


De provincie Drenthe en Vechtstromen geven een waarschuwing vanwege onvoldoende waterkwaliteit in de Kleine Rietplas in Emmen. Het gaat om de locatie Kleine Rietplas. Er is een te hoge concentratie blauwalgen gemeten. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.

Blauwalgen kunnen irritaties aan de ogen en huid, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken.

Op de locaties Grote Rietplas – Watersportstrand, Grote Rietplas – Parelstrand en Grote Rietplas – Rietstrand is de waterkwaliteit op dit moment voldoende. Ook de kwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende.Hier kan gerust worden gezwommen.

Meer informatie over de actuele kwaliteit van het water in zwemplassen is te vinden op:

www.zwemwater.nl