Drenthe pleit in Brussel voor verlaging beschermde status wolf


Provincie Drenthe heeft informatie aangeleverd aan de Europese Commissie over de wolf. Met het aanleveren hiervan geeft zij een duidelijke boodschap mee: De provincie dringt er bij de Europese Commissie op aan de Europese regelgeving zodanig aan te passen dat het beschermingsniveau van de wolf wordt verlaagd zodat er meer (beheer)maatregelen ten aanzien van de wolf kunnen worden ingezet.

Gedeputeerde Egbert van Dijk vindt dat de gevolgen van de komst, vestiging en snelle toename van het aantal wolven dusdanig groot zijn, dat preventieve maatregelen alleen niet meer voldoende zijn om mens en dier een veilige omgeving te bieden. De aanwezigheid van de wolf heeft een grote impact op de inwoners van Drenthe.  De gefragmenteerde natuurgebieden, afgewisseld door cultuurlandschap met dorpen en agrarisch gebied maken dat de wolf vaak in contact komt met mensen en landbouwhuisdieren.

Verviervoudiging van aanvallen op landbouwhuisdieren

In Drenthe zijn momenteel twee roedels met wolven gevestigd. Zowel bij de roedel in Midden-Drenthe als die in de Drents-Friese regio zijn dit jaar welpen geboren. Opgeteld leven er op dit moment in Drenthe circa vijf volwassen wolven, een jaarling en twaalf welpen. Sinds 2015 zijn er in Drenthe 218 aanvallen van de wolf op landbouwhuisdieren geweest. In 2022 waren dit 99 aanvallen. Een verviervoudiging ten opzichte van een jaar eerder, toen het 21 aanvallen waren. Naast schapen zijn er ook geiten, koeien en pony’s aangevallen. Dit jaar zijn er tot en met juli 2023 49 aanvallen geweest.

Bezorgde inwoners

De invloed van de aanwezigheid van de wolf op de inwoners van Drenthe is groot. De maatschappelijke onrust, emotionele en economische schade en kosten nemen toe. “Het grote aantal wolvenaanvallen op landbouwhuisdieren en hobbymatig gehouden dieren maakt dat de situatie in Drenthe onhoudbaar wordt”, laat Egbert van Dijk gedeputeerde Natuur weten. “Dierhouders zijn boos en verdrietig over het verlies van hun dieren. Met name over de afschuwelijke manier waarop ze hun gedode of zwaargewonde dieren aantreffen na een aanval van de wolf. Ook krijgen we steeds meer geluiden dat mensen zich niet meer veilig voelen in onze natuurgebieden en angst hebben om te gaan wandelen, fietsen of met hun hond of paard de natuur in te trekken. Daarbij krijgen we vragen van bezorgde scholen en kinderdagverblijven.”

Wolfvrije regio

Van Dijk: “We stimuleren met subsidies het nemen van preventieve maatregelen. Toch is de verwachting dat het aantal aanvallen op landbouwhuisdieren en hobbydieren verder gaat toenemen, omdat het aantal wolven toeneemt.” De Provincie geeft deskundige voorlichting over de omgang met de wolf en blijft met de samenleving in gesprek. “Toch merken we dat het maatschappelijke draagvlak voor de wolf afneemt. Ons bereiken al signalen dat mensen het recht in eigen hand willen gaan nemen.  Onder de huidige wet- en regelgeving zijn er weinig beheermogelijkheden. Daarom vragen we de Europese Commissie de beschermde status van de wolf aan te passen zodat het beheer van de wolf mogelijk wordt gemaakt. Op deze manier kunnen we een goede stap in de richting zetten om te komen tot een wolfvrije regio”, aldus Egbert van Dijk.