Derde Hondsrugdag 15 februari in Schoonoord


Hoe ziet het landschap van de Hondsrug er in de toekomst uit? Daar denken we graag samen met u over na!

We zijn trots op de unieke identiteit van de Hondsrug. We willen daar zorgvuldig mee omgaan en ontwikkelingen in goede banen gaan leiden. Ons doel daarbij is dat u er fijn kunt wonen, ondernemers de ruimte hebben om te ondernemen en we met elkaar kunnen blijven genieten van de natuur en het bijzondere landschap. Een goede basis daarvoor is een landschapsvisie.

Landschapsvisie voor het zuidelijke deel van het Hondsruggebied

Voor het Drentsche Aa-gebied en het Hunzedal zijn al landschapsvisies gemaakt. Voor het zuidelijk deel van het Hondsruggebied (gelegen in de drie gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden) ontbreekt nog zo’n visie. Deze wordt gemaakt door Strootman Landschapsarchitecten, in opdracht van de provincie Drenthe.

De landschapsvisie is niet bedoeld als omgevingsvisie of bindend beleid, maar een inspiratiedocument voor hoe de provincies en gemeenten kunnen omgaan met de opgaven in het landschap.

Bijeenkomst 15 februari in Schoonoord

In 2023 zijn twee bijeenkomsten gehouden voor inwoners om input op te halen voor de landschapsvisie. Wilt u zien wat het voorlopige resultaat is? En wilt u ons nog opmerkingen meegeven? Kom dan naar de derde Hondsrugdag op 15 februari in de Aagjeshoeve in Schoonoord van 19:30 tot 21:00 uur.

Gemeente Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden, Strootman Landschapsarchitecten en de provincie Drenthe organiseren deze avond. Samen met organisaties en inwoners in het gebied bekijken we de thema’s en vraagstukken en zoeken oplossingen voor de opgaven in het landschap.

U kunt zich opgeven via Aanmeldformulier Hondsrugdag (formdesk.com).