De Waarde-Ring uitgereikt voor vertellen verhaal over ons voedsel


Als afsluiting van de Dutch Food Week in Drenthe heeft gedeputeerde Willemien Meeuwissen drie Waarde-Ringen uitgereikt. Dit is een teken van waardering voor mensen die zich onderscheiden in het versterken van de band tussen boer en burger en het vertellen van het verhaal over ons voedsel.

De Waarde-Ring is vorig jaar voor het eerst uitgegeven. De gedecoreerden van vorig jaar, Bianca Straathof, Bernd Hietberg en Peter Oosterhof, vormden de jury voor het kiezen van de gedecoreerden dit jaar. Deze drie zijn:

Alie Jobing-Buurman, Jan van Goor en het team Boerderijen Fietspuzzeltocht van stichting Beleef Beilen.

De Waarde-Ring is een initiatief van Stichting Dutch Food Week, om mensen in het zonnetje te zetten die zich actief inzetten om de relatie tussen boeren en burgers te versterken. En die het verhaal van ons voedsel vertellen.

Alie Jobing-Buurman is actief met het promoten van eerlijk geproduceerd voedsel, via haar eigen bedrijf en op social media. Ze is melkveehouder en heeft een akkerbouwbedrijf. Op dit bedrijf geven ze rondleidingen, er staat een melktap en ze verkopen vlees van eigen runderen. Daarnaast verkopen ze er streekproducten van collega-ondernemers. Alie Jobing-Buurman is ook actief voor de VVV Grolloo.

Jan van Goor is vanaf de start betrokken bij Gebiedscoöperatie Zuid West Drenthe (sinds 2015). Hij is vraagbaak voor ondernemers en organisaties uit diverse sectoren. Samen met zijn team voert hij diverse projecten uit op het gebied van voedsel en duurzaamheid. Jan van Goor is een verbinder, werkt samen en handelt sectoroverstijgend. Hij werkt al jaren aan het versterken van de regionale economie en de duurzame leefbaarheid in de regio.

Beleef Beilen commissie ‘Boerderijen Fietspuzzeltocht’ (oorkonde uitgereikt aan voorzitter van de commissie Ilse Seubring)

Het team van stichting Beleef Beilen organiseert fietspuzzeltochten langs agrarische bedrijven in Drenthe. De fietstocht biedt informatie over ons voedsel langs de akkerbouwvelden. Ook kunnen de fietsers verschillende agrarische bedrijven bezoeken. Samen met de andere activiteiten die Beleef Beilen organiseert, zoals Bourgondisch Beilen, wordt de verbinding gelegd tussen de consument en de producent, zodat we nog beter ‘weten wat we eten’.