Noordenveld ‘Culturele gemeente van Drenthe’ in 2025-2026


Als laatste gemeente in Drenthe mag Noordenveld zich in 2025-2026 ‘Culturele gemeente van Drenthe’ noemen. Alle andere elf gemeenten gingen Noordenveld de afgelopen jaren voor met diverse projecten, activiteiten en samenwerkingen op cultureel gebied. De gemeente is nog volop bezig met het uitwerken van een thema en activiteiten en komt voor 1 februari 2024 met een projectplan.

Noordenveld neemt in 2025 het stokje over van de gemeente De Wolden, dat met het programma ‘Wiede Wold’ in 2023-2024 uitvoering geeft aan de titel ‘Culturele gemeente van Drenthe’. De provincie benoemt sinds 2002 eens in de twee jaar een culturele gemeente in Drenthe en stelt een subsidiebedrag beschikbaar. Het doel van de culturele gemeente is het geven van een impuls aan culturele activiteiten binnen Drentse gemeenten, zodanig dat de culturele infrastructuur structureel versterkt wordt. Daarnaast heeft het tot doel om inwoners en bezoekers van Drenthe gebruik te laten maken van of deel te laten nemen aan diverse vormen van kunst en cultuur.