Flexteam Warmtetransitie Drenthe begint


Het Flexteam Warmtetransitie Drente is vanaf gisteren officieel van start. Dit team helpt gemeenten bij de warmtetransitie waarin huizen en gebouwen op een andere manier worden verwarmd dan met aardgas. De warmtetransitie ligt als taak bij de gemeenten, maar dat vraagt om extra personeel en specialistische kennis. Het Flexteam gaat gemeenten flexibel ondersteunen. De wethouders van de gemeenten, de gedeputeerde van de provincie en de directeur van de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) ondertekenden hiervoor gisteren een samenwerkingsovereenkomst.

Na een grondige voorbereidingsfase legt het Flexteam Warmtetransitie Drenthe zich de komende maanden toe op drie kernpunten om de energietransitie te bevorderen. Het team ontwikkelt wijkuitvoeringsplannen voor Drentse gemeenten, schrijft een plan van aanpak voor Verenigingen van Eigenaren en stelt een warmtebronnenatlas samen als referentie voor lokale overheden. Daarnaast worden ook nog enkele losstaande projecten opgepakt.

Flexibele hulp op het moment dat gemeenten dat nodig hebben

De warmtetransitie is een complexe uitdaging, geeft wethouder Kirsten Ipema van gemeente Noordenveld aan. “Het vraagt maatwerk om overal van het aardgas af te stappen, want elk dorp en elke wijk is anders. Daarvoor hebben we extra mensen en specialistische kennis nodig op het gebied van techniek en participatie, bijvoorbeeld procesbegeleiders en wijkregisseurs. Maar de arbeidsmarkt is krap, terwijl wij als gemeenten al deze extra mensen tegelijkertijd nodig hebben. De komst van het Flexteam is daarom ideaal: zo kunnen wij flexibel gebruik maken van een team dat klaarstaat op het moment dat wij dat nodig hebben.”

Voorbeeld voor andere samenwerkingen

Het Flexteam is tot stand gekomen vanuit de Vereniging van Drentse gemeenten. “Dit is een unieke samenwerking in Nederland,” vertelt ambtelijk secretaris en directeur Martin Nanninga. “Nu hoeft niet elke gemeente zijn eigen capaciteit te regelen in een krappe arbeidsmarkt. Door het koppelen van personeel delen we kennis, ontwikkelen we expertise en zijn we daadkrachtiger. We zijn er trots op dat we dit in Drenthe voor elkaar hebben gekregen, de provincie Drenthe heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Deze samenwerkingsvorm is een voorbeeld voor andere terreinen waarin personele schaarste een probleem is. We gaan die mogelijkheden verder onderzoeken. Die ambitie hebben de Drentse gemeenten uitgesproken.”