Drenthe kiest voor nieuwe woningbouw monitor in samenwerking met gemeenten


De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten hebben gezamenlijk besloten om de Woningbouw Monitor te omarmen. De monitor is ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen in het monitoren van de voortgang van de woningbouwopgave en de regionale woondeals.

De Woningbouw Monitor, ontwikkeld door Shinto Labs, voor beleidsadviseurs en programmamanagers wonen, biedt uitgebreide functionaliteiten om de woningbouwproductie nauwgezet te analyseren en hierover te rapporteren. Voor Drenthe was één van de cruciale kenmerken van de Woningbouw Monitor het vermogen om historische gegevens te raadplegen, waardoor gebruikers de ontwikkelingen in de tijd kunnen volgen en vergelijken. In de zomermaanden heeft Drenthe, samen met vier gemeenten, een pilot uitgevoerd om de praktische toepassing van het systeem te testen. Hieruit zijn de volgende voordelen naar voren gekomen:

  • Behoud van lokale controle: Gemeenten behouden de controle over hun eigen gegevens en kunnen deze analyseren op een manier die het beste aansluit bij hun specifieke situatie en behoeften.
  • Stimulering van regionale samenwerking: Door gegevens te delen met andere gemeenten in de regio en met de provincie, kunnen gemeenten gezamenlijk trends identificeren en problemen aanpakken die de hele regio beïnvloeden.
  • Efficiënt gebruik van middelen: Door gegevens te centraliseren en te delen, kunnen gemeenten en de provincie de inzet van middelen optimaliseren en dubbel werk voorkomen.
  • Transparantie en verantwoording: Het delen van gegevens bevordert transparantie en verantwoording binnen de woningbouwopgave, omdat beslissingen en acties kunnen worden onderbouwd met feitelijke gegevens.

Met de data uit de Omgevingsmonitor wordt de woningmarkt in Drenthe beter in kaart gebracht. Het systeem draagt bij aan de coördinatie en samenwerking tussen de provincie en gemeenten, waardoor de uitdagingen in de woningbouwsector gezamenlijk worden aangepakt. Dit met als doel om de woningbouw in Drenthe te versnellen en te zorgen voor goede, betaalbare en passende woningen.