Bezoekers inloopbijeenkomsten N34 tonen grote betrokkenheid


Hoe gaat een fly-over eruit zien? Wat is de impact door geluid op de omgeving? Is een mogelijke verdubbeling van de N34 tussen Annen en Gasselte nodig? Waarom wordt er geen volledig inhaalverbod ingesteld tussen De Punt en Emmen? Dit is een greep uit de vragen die bezoekers stelden op één van de twee inloopbijeenkomsten (11 oktober in Gieten en 12 oktober in Eext) over welke verkeersoplossingen bijdragen aan een vlottere doorstroming bij het verkeersplein Gieten en het veiliger maken van de N34.

Aan de vooravond van het uitwerken van de (schets)ontwerpen van de vier verkeersoplossingen, konden omwonenden en belangstellenden aangeven wat zij belangrijk vinden. Medewerkers van de provincie beantwoordden vragen en gingen met hen in gesprek. Ruim 250 bezoekers kwamen langs, uit de gesprekken bleek een grote betrokkenheid. Mensen waren bezorgd over wat de impact is van het geluid door de aanleg van een (verschoven) fly-over en verdubbeling van de weg. En hoe ziet een ontwerp eruit in de omgeving en het landschap? Daarnaast zijn er zorgen geuit over de verkeersveiligheid op de gehele N34. Er werden vraagtekens gezet bij het effect van een eventuele verdubbeling tussen Annen en Gasselte. Of dat er meer ingezet kan worden op handhaving, zoals op telefoongebruik achter het stuur. Ook het belang van de OV-Hub Gieten is onderstreept, als ook de huidige fietsverbinding vanuit Eext naar de Hub. Daarnaast kwam een aansluiting vanuit Eext op het verkeersplein aan de orde.

De volgende stap: hoe verder?

De inbreng van de bezoekers wordt waar mogelijk meegenomen in de uitwerking van de (schets)ontwerpen. De komende maanden worden deze uitgewerkt en getoetst op het effect voor het milieu en de leefomgeving. De uitkomsten leggen we vervolgens voor aan de focusgroep. Daarin nemen vertegenwoordigers deel van onder meer dorpsbelangen Annen, Anloo, Eext, Gieten, Gasselte en ondernemersvereniging Gieten. In de loop van 2024 volgen dan opnieuw inloopbijeenkomsten in Gieten en Eext om de schetsontwerpen te presenteren en de uitkomsten van de milieueffectrapportage.

Benieuwd naar de verkeersoplossingen in beeld? Bekijk de vier kaarten zoals die zijn gepresenteerd op 11 en 12 oktober op de website.

Tijdelijke verkeersmaatregelen verkeersplein

De laatste tijd neemt de verkeersdrukte op het verkeersplein weer toe. Daardoor ontstaan files in de ochtendspits tussen Gieten en het verkeersplein. We krijgen de laatste tijd meldingen binnen dat het verkeer de file probeert te vermijden door via de op- en afrit bij Gieten te rijden. Dit leidt tot ongewenste verkeerssituaties en extra vertraging. Momenteel zoeken we naar een oplossing.

Daarnaast zien we ook de files in de avondspits bij de afritten van de N33 naar het verkeersplein. Het verkeer staat daardoor al in de file op de hoofdrijbaan van de N33 wat tot gevaarlijke verkeerssituaties kan leiden. Rijkwaterstaat, wegbeheerder van de N33, gaat zo spoedig mogelijk waarschuwingsborden langs de N33 plaatsen om weggebruikers hier vroegtijdig op te wijzen.