Stichting Zeijerwiek winnaar van de Groene Anjer Prijs 2023 en Stichting ZODfilm winnaar van de Drentse Anjer Prijs 2023


De commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, tevens voorzitter van Het Cultuurfonds Drenthe, heeft de prijzen van de Groene Anjer en de Drentse Anjer 2023 uitgereikt.  In Wildlands Emmen waren Stichting Zeijerwiek (Groene Anjer)  en Stichting ZODfilm (Drentse Anjer) de winnaars.

Dit jaar waren er in totaal 6 aanmeldingen voor de Groene Anjer Prijs en 24 aanmeldingen voor de Drentse Anjer prijs 2023. Met de prijzen wil het fonds de culturele organisatoren en de mensen die zich inzetten voor de natuur die in Drenthe actief zijn extra in het zonnetje zetten. Veel stichtingen, verenigingen en particulieren zetten zich immers ieder jaar - vaak vrijwillig - in voor de cultuur en natuur in Drenthe. Daarbij is samenwerking van groot belang. Zo ontstaan bijzondere projecten die van betekenis zijn voor de cultuur en natuur en de inwoners van Drenthe.

Beide prijswinnaars hebben een geld bedrag  van €5.000,- ontvangen en de andere genomineerden kregen ieder een bedrag van €1.000,-.

Groene Anjer

De Groene Anjer Prijs 2023 ging naar Werkgroep Zeijerwiek en omgeving. Stichting Werkgroep Landschap & Natuur Eelde en Werkgroep Veentjes van Vereniging Dorpsbelangen Taarlo waren de andere genomineerden. Volgens de jury zijn alle drie van grote waarde en in zekere zin zijn er veel overeenkomsten. Het zijn prachtige voorbeelden van hoe je in een gebied dichtbij huis samen ergens de schouders onder kan zetten. De werkgroepen zijn hun werkzaamheden gestart vanuit een verlies van landschappelijke schoonheid rond het eigen dorp, maar hebben dat alle drie op positieve, inspirerende en energieke wijze omgebogen.

Uiteindelijk was de jury unaniem van oordeel dat de Groene Anjer Prijs van 2023 vanwege hun lange staat van dienst en het feit dat ze een inspiratiebron zijn of zijn geweest voor talloze andere werkgroepen in Drenthe, naar de Stichting Zeijerwiek en omgeving gaat. Uit het juryrapport: “De Stichting Zeijerwiek en omgeving is al veertig jaar actief in het behoud en beheer van de eigen natuurlijke woonomgeving waarin de oude vaart van en naar het dorp nog steeds centraal staat. (…)  De jury waardeert vooral ook de continuïteit van de werkgroep via verschillende generaties in het dorp.

Drentse Anjer

De Drentse Anjer Prijs 2023 ging naar Stichting ZODfilm, bekend van de film Grenzeloos Verraad. De jury stond dit jaar voor een lastige keuze. Waar Amateur Kunstenaars Emmen al decennia lang een inspirerend podium biedt voor inwoners om zich creatief en artistiek te ontwikkelen, het Stedelijk Museum Meppel zich recent met een gedreven en ambitieus team vrijwilligers onderscheidt in het presenteren van de rijke geschiedenis van Meppel, is ZOD in staat gebleken een film te realiseren die de wereld over ging en de filmcultuur in Drenthe aanjaagt. De jury is daarom van mening dat de prijs dit jaar toekomt aan ZOD.

Uit het juryrapport: “ZODfilm is een club die Drenthe letterlijk en figuurlijk op de kaart heeft gezet. Die Drenthe heeft getoond als een plek waar mensen voor elkaar klaar staan, de schouders er onder willen zetten en waar veel te bereiken valt als partijen het samen doen. Hiermee is de organisatie een belangrijke ambassadeur voor Drenthe en zijn inwoners. De jury wil met het toekennen van de prijs zijn waardering uitspreken voor de bruisende ambitie van de stichting om in Drenthe te bouwen aan een aantrekkelijk filmklimaat waarin ook jonge talenten kansen krijgen.”

Foto: Marcel J. de Jong


Over Het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds (voorheen Prins Bernhard Cultuurfonds) investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij en samen met onze donateurs, schenkers en partners. Het Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl