Noordelijke subsidie voor haalbaarheidsonderzoek MKB vanaf 1 december aan te vragen


Heb je als Noord-Nederlandse ondernemer een innovatief idee voor de toekomst van jouw bedrijf én voor een nóg mooier en sterker Noord-Nederland? Dan kan het verstandig zijn om eerst de haalbaarheid van jouw idee te toetsen. Met de subsidie MKB haalbaarheidsvoucher uit het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is dit binnenkort mogelijk.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert deze subsidie uit. Vanaf 1 december is de subsidie aan te vragen via de website van het SNN.

De MKB Haalbaarheidsvoucher – met een budget van € 2 miljoen euro – gaat open vanuit het EFRO-programma 2021-2027. Binnen het EFRO-programma werken de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Economic Board Noord-Nederland samen aan het versterken en verder ontwikkelen van de regionale economie in het Noorden.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Met deze subsidie willen we de groep innovatieve ondernemers in Noord-Nederland vergroten. Tegelijkertijd streven we met deze subsidie naar een verhoging van de kwaliteit van de innovaties die worden uitgevoerd. Een mooie mogelijkheid -ook voor Drentse ondernemers- om hun idee of innovatie een stap verder te brengen ”

Haalbaarheidsonderzoek om verder te kunnen innoveren

Met een haalbaarheidsonderzoek brengt een ondernemer in kaart of zijn innovatieve idee economisch en/of technisch haalbaar is. Het bepalen van de juiste onderzoeksvragen en -aanpak is nog niet zo eenvoudig. Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) kan daarbij helpen. Vervolgens wordt het onderzoek met behulp van een proeftuin in Noord-Nederland uitgevoerd. Op basis hiervan krijgt een ondernemer antwoorden (en kennis) waarmee hij een beslissing kan nemen om wel of niet verder te gaan met de ontwikkeling van zijn idee of innovatie.

Hulp vanuit proeftuinen en eerstelijnsorganisaties

Een proeftuin is een (fysieke) locatie waar data, apparaten en expertise ter beschikking worden gesteld aan derden. Ondernemers, kennisinstellingen en andere organisaties kunnen de proeftuinfaciliteiten gebruiken voor het testen van hun innovaties. Proeftuinen kunnen noordelijke ondernemers verder helpen met innoveren. De MKB haalbaarheidsvoucher ondersteunt innovatieve ondernemers en hun samenwerking met een proeftuin. En gaat een ondernemer verder met de ontwikkeling van zijn idee? Dan helpt IBDO graag verder bij de volgende ontwikkelfase.

Subsidie aanvragen

Vanaf 1 december kunnen mkb’ers hun aanvraag indienen. Ga voor het bepalen van de juiste onderzoeksvragen en -aanpak vooral in gesprek met IBDO. Op de website van het SNN vind je meer informatie over het aanvraagproces, de uitvoeringsregeling en de voorwaarden: www.snn.nl/mkbhaalbaarheidsvoucher.

Meld je aan voor het webinar

Op donderdag 11 januari 2024 wordt van 16.00 – 17.00 uur een webinar over deze subsidie georganiseerd, met daarin alle ruimte voor inspiratie en vragen. Meld je hiervoor aan via: www.snn.nl/agenda/Mkbhaalbaarheidsvoucher.


Over de regionale innovatiestrategie (RIS3) en het EFRO-programma

De kansen voor het noorden liggen in vier grote transities, die zijn vastgelegd in onze regionale innovatiestrategie (RIS3). Dit zijn: een circulaire economie, duurzame energie, positieve gezondheid en digitalisering. Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden kansen voor een duurzame en brede welvaart. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa.

Het EFRO-programma 2021-2027 is één van de Europese programma’s die middelen beschikbaar stelt om de doelen en kansen van deze regionale innovatiestrategie te bereiken. Met het EFRO-programma kunnen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, netwerken en maatschappelijke organisaties samen werken aan nieuwe innovaties die hieraan bijdragen. Binnen het programma is ook ruimte voor het verbeteren van innovatie-ecosystemen en het versterken van de randvoorwaarden daarvan. Hierdoor wordt het ondernemersklimaat nóg sterker en het aantal innovatieve ondernemers vergroot.