Nieuwe aanvragen voor subsidie stikstof reducerende maatregelen begin 2024


In 2023 zijn twee aanvraagrondes geweest voor een subsidie voor stikstof-reducerende maatregelen. Al zo’n 20% van de boeren in Groningen, Fryslân en Drenthe hebben gebruik gemaakt van deze regeling. Op dit moment werken we aan een volgende ronde. Omdat we zoveel mogelijk stikstofreductie willen bereiken met de subsidieregeling, evalueren we de aanvragen tot nu toe. Op basis daarvan passen we de regeling eventueel aan om maatregelen die meer stikstofreductie opleveren meer te stimuleren. We verwachten dat de nieuwe aanvraagronde begin 2024 open zal gaan. Houd daarvoor de website van SNN in de gaten.