LEADER-programma 2023 open voor subsidieaanvragen


Van 10 november tot en met 21 december 2023 wordt het LEADER-programma 2023 opengesteld voor subsidieaanvragen. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland. Inwoners, ondernemers en organisaties met een projectplan voor een toekomstbestendig platteland in Drenthe kunnen een aanvraag indienen. Denk aan plannen voor een nieuw zorginitiatief, een circulaire en duurzame toekomstbestendige voorziening of een samenwerkingsproject op het gebied van klimaat of biodiversiteit.

Een aanvraag moet passen bij de doelen voor LEADER en er geldt een maximaal  subsidiebedrag van €125.000. Initiatiefnemers die subsidie willen aanvragen kunnen alle informatie hierover vinden op de website www.leaderdrenthe.nl/aanvragen

Daar wordt uitgelegd wat de spelregels zijn en hoe het aanvragen in zijn werk gaat. Voor meer informatie kan ook contact worden opgenomen met LEADER-contactpersonen via telefoonnummer 0592-365555.

Oost- en West- Drenthe

Drenthe heeft twee LEADER-gebieden, Oost- Drenthe en West-Drenthe. Beide gebieden hebben een zogeheten Lokale Actie Groep (LAG). Deze groep ondersteunt initiatiefnemers die een projectidee hebben en beoordeelt de ingediende projectplannen aan de hand van de vastgestelde Lokale Ontwikkelingsstrategieën. De LAG bestaat uit specialisten die kennis hebben van de LEADER-doelen en in het gebied wonen, twee medewerkers van gemeenten uit het gebied en een voorzitter.

LEADER

Het LEADER- programma is bedoeld voor het opwekken van lokale initiatieven van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. Een programma voor de regio, maar vooral ook ván de regio: van inwoners, ondernemers en gemeenten. Meer informatie over het LEADER-programma in Drenthe is te vinden via www.leaderdrenthe.nl