Klimpark Fun Forest komt naar Rensenpark in Emmen


In 2025 opent Fun Forest haar deuren in het Rensenpark in Emmen. Mede dankzij bijdrages van gemeente Emmen en provincie Drenthe kan in het derde kwartaal van 2024 gestart worden met de bouw. In nauw overleg met de gemeente is er een plan en ontwerp gemaakt voor het klimpark met meerdere klimparcoursen, deels openbaar toegankelijke klimtorens en een wandelpad op hoogte. Het plan past naadloos binnen de herijking van de visie voor het Rensenpark, de voormalige dierentuin. Met het klimpark komt het doel, van het park een betekenisvolle plek maken voor de stad, weer een stapje dichterbij. Met de bijdrage van de provincie en die van de gemeente wordt een kwalitatief hoogwaardig ontwerp en wordt het (gedeeltelijk) openbaar toegankelijkheid maken van het klimpark mogelijk gemaakt.

Gedeputeerde vrijetijdseconomie, Willemien Meeuwissen: “Er komt een uitdagende speel- en wandelplek bij in Drenthe. En ook nog eens op een heel aantrekkelijke locatie, namelijk in het hart van Emmen. Mooi voor inwoners, maar zeker ook voor bezoekers.”

Fun Forest heeft al vier klimparken in Nederland: in Venlo, Amsterdam, Rotterdam en Almere.

Behalve dat Fun Forest klimparken exploiteert die door de diversiteit in de parcours een uitdaging bieden voor jong en oud is Fun Forest ook een sociale onderneming. Ze creëren werkplekken voor kwetsbare medewerkers met een moeilijke weg naar de arbeidsmarkt en stageplekken voor studenten uit het praktijkonderwijs. Daarnaast stellen ze klimkaarten beschikbaar voor jongeren met een klein budget.

Wethouder René van der Weide: “In de komende jaren gaan we flink investeren in het Rensenpark. Deze unieke plek in Emmen moet echt een stadspark blijven met ruimte voor onder meer recreatieve mogelijkheden. Het klimpark past heel goed in deze ontwikkeling.”

Het klimpark, dat op en direct rondom de plek van het voormalige olifanteneiland komt, maakt het Rensenpark ook een aantrekkelijke plek voor recreatie en beweging in Emmen. Het klimpark is daarnaast een economische drager in het park die voor meer reuring zorgt en bezoekers aantrekt. Omdat een deel van het klimpark straks gratis toegankelijk is, wordt een laagdrempelige voorziening gecreëerd die uitnodigt tot bewegen. In het ontwerp worden alle bestaande bomen behouden en deze worden niet beschadigd. Het beheer en onderhoud van de bomen zal worden verbeterd. De omwonenden van het Rensenpark worden binnenkort uitgebreider geïnformeerd door de gemeente.

De gemeente Emmen draagt circa € 350.000,- bij voor het verbeteren van de toegankelijkheid en veiligheid van het voormalige Olifanteneiland, de inrichting van de openbare ruimte rondom het klimpark, en de realisatie van een openbaar toegankelijke klimtoren en wandelpad op hoogte. Met een door Gedeputeerde Staten beschikbaar gestelde provinciale bijdrage van € 200.000,- krijgt de architectuur en vormgeving van de klimtorens op deze bijzondere plek een extra impuls. Bovendien wordt bijgedragen aan het mede mogelijk maken van de genoemde openbaar toegankelijke elementen die anders niet gerealiseerd zouden kunnen worden. Met de openbaar toegankelijke klimtoren en het wandelpad op hoogte wordt het laagdrempelige karakter en daarmee de aantrekkingskracht van het park voor het centrum van Emmen verder versterkt.

De rest van de investering van in totaal circa €1,3 miljoen neemt Fun Forest voor haar rekening.