Het Cultuurfonds Drenthe investeert de komende periode met ruim € 135.000 in het Drentse cultuurveld


Het bestuur van het Cultuurfonds Drenthe heeft in de derde vergadering van 2023 besloten om € 135.377,80 toe te kennen. Hiermee draagt het Cultuurfonds bij aan 36 projecten op het gebied van cultuur- en natuurprojecten in Drenthe.

Bij deze ronde hebben we toekenningen gedaan voor muziekinstrumenten en kleding, voor grote en kleine concerten, maar ook voor een festivaldeelname. Wist je dat we een maandelijkse ronde hebben waardoor we maandelijks kunnen toekennen en je niet altijd hoeft te wachten op de kwartaalvergadering? Heb jij een project waarvan je wilt weten of deze in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan op onze website voor de richtlijnen of neem contact op met de adviseur van de provinciale afdeling.

Hieronder staan een aantal projecten die in het derde kwartaal een bijdrage toegezegd hebben gekregen. De lijst met toekenningen is bijgevoegd (pdf, 451 kB).

Muziektheaterspektakel ‘De Vlinderprinses’

Stichting Ter Klinke kan rekenen op € 10.000 voor het muziektheaterspektakel 'De Vlinkerprinses’ van 3 t/m 8 september 2024 in Zweeloo (gemeente Coevorden).

Landschap van 1952

Umdat het gespeulde verhaal zuch ofspeult in 1952, zal tegen die tied ok de structuur van de akkers op die plek zichtbaar aans wezen as in de huidige tied.  Ok dat wordt anpast an het jaor 1952, net as alle voertugen die in beeld komt, en de kleding van de menschen. Der speult in totaal 150 menschen met die ok het grote koor vörmt, der is een orkest van roem vieftig musici, en der zal een leger an vrijwilligers actief wezen met decors, catering, kleding, verkeersregeling, communicatie, enz.

Geschiedenis en fantasie

Het stuk is baseerd op de vondst van een grafveld tiedens egalisatiewarkzaamheden in 1952, op ongeveer dezölfde plek as waor non het stuk speuld wordt. Der lagen menschen begraven, zölfs een aantal peerde, en in ien van de graven vun men sieraoden en resten van prachtige stoffen, die hier van oorsprong niet veurkwamen. Der was zölfs een vergulde vlinder bij. De vrouw an wie dizze sieraoden toebeheurden, mus wal een hiel biezundere persoon west wezen. Waorum kreeg zie aans die mooie spullen met in heur graf? En hoe kwam ze der an?

De graven waren waarschienlijk oet de zesde, zeuvende ieuw nao Christus. En wel die rieke vrouw was? Een priesteres? Een prinses? En waorum der zes peerde naost heur begraven lagen? Daor kun men eigenlijk allèn maar naor gissen. De vrouw kreeg al gauw de bijnaam “Prinses van Zweeloo”. Heur grafvondsten bint te zien in het Drents museum in Assen.

Zunder an geschiedvervalsing te willen doen, hef schriever Harm Dijkstra zien eigen fantasie de vrije loop laoten over de herkomst van de vrouw en heur mooie sieraoden en de verwikkelingen rond de opgraving in Zweel in 1952. De rippetities begunt in januari 2024.

Meer informatie is te vinden op www.vlinderprinses.nl.

TaalTheaterNacht 2024

Stichting Taalpodium Emmen kan rekenen op € 5.000 voor het project ‘TaalTheatherNacht 2024’ op vrijdag 22 november 2024 in de bibliotheek van Emmen.

De TaalTheaterNacht was lange tijd een begrip in Emmen en wijde omgeving. Dit festival werd voor het eerst georganiseerd in maart 1990 door de enkele maanden eerder opgerichte Stichting Taalpodium Emmen. (STEM) Maar liefst 18 keer was er een TaalTheaterNacht, maar uiteindelijk stierf deze een zachte dood. Wel bleef STEM doorgaan met allerlei andere activiteiten op taalgebied en volgend jaar viert deze stichting haar 35-jarige jubileum.

Tijd voor een jubileumeditie van de befaamde TaalTheaterNacht!

STEM is inmiddels druk met de voorbereiding om op vrijdag 22 november 2024 een geweldige, feestelijke editie neer te zetten. Een editie waar voor elke taal-, theater- en muziekliefhebber wel iets valt te genieten.

Presentaties door landelijke, regionale en lokale schrijvers en dichters, spoken word artiesten, diverse acts en stands, taalkunstenaars en cabaret, exposities, een literaire quiz, boeiende gesprekken over boeken, en wie weet, verschijnt er een nieuwe editie van het Verdriet van Drenthe.

Diverse organisaties worden benaderd om mee te doen zodat dit feest van de taal gezamenlijk kunnen vieren. Hiermee geeft de Stichting Taalpodium Emmen invulling aan haar doel: het bevorderen van het literaire klimaat in Zuidoost-Drenthe door het organiseren van evenementen, podiumkunst, voordrachten, alles verband houdende met taal.

Een evenement van deze omvang kan natuurlijk niet worden gerealiseerd zonder de (financiële) steun van derden. We zijn het Cultuurfonds erkentelijk voor de toezegging die zij nu al heeft gedaan om deze speciale Taaltheaternacht mede mogelijk te maken.

Indienen aanvraag

Wil jij weten of het Cultuurfonds kan bijdragen aan jouw project? Neem dan een kijkje op onze vernieuwde website! Hierop vind je een quickscan, waarmee je snel kan zien of jouw project in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Ook vind je op de site het aanvraagformulier.

Vergaderingen

Het Cultuurfonds werkt op basis van landelijke richtlijnen. Deze staan op de website van het Cultuurfonds. Ook is er een maandelijkse ronde waarin aanvragen eerder behandeld kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld voor een jubileumconcert, aanschaf van muziekinstrumenten of de aankoop van nestkasten. Op de website staat meer informatie over de voorwaarden. De eerstvolgende reguliere vergadering is 22 maart 2024. Het is belangrijk dat je de aanvraag op tijd indient, uiterlijk 9 februari 2024. De maandelijkse ronde is telkens aan het einde van de maand.

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij en samen met onze donateurs, schenkers en partners. Het Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl