Waterstof- en wielerwereld ontmoeten elkaar bij Europees Kampioenschap Wielrennen


Bij het Europees kampioenschap Wielrennen dat in september plaatsvindt in Drenthe ontmoeten twee werelden elkaar: die van waterstof en wielrennen. Tijdens het EK zullen in de karavaan van volgauto’s waterstofauto’s meerijden, er worden symposia en netwerkbijeenkomsten gehouden over waterstof en andere vormen van hernieuwbare energie en diverse bedrijven leveren een bijdrage aan het wielerfestijn.

Een van die bedrijven is Resato Hydrogen Technology uit Assen. Directeur Rob Castien vertelt waarom: “Wij dragen graag bij aan het EK omdat wij aan de (wieler) wereld willen laten zien wat de mogelijkheden zijn van waterstof voor de toekomst. Met de ontwikkeling van onze waterstoftankstations dragen we bij aan een duurzamere wereld en ondersteunen wij de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Drenthe en daarbuiten”.

Provincie Drenthe heeft de afgelopen jaren volop ingezet op de ontwikkeling van waterstof en de waterstofeconomie door in te zetten op de gehele waterstofketen: waterstofproductie, transport van waterstof en toepassing van waterstof in de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving.

Gedeputeerde Henk Brink: “Noord-Nederland is één van de koplopers als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van waterstof. En fietsen heeft onze provincie op de kaart gezet. Door deze twee verschillende werelden met elkaar te verbinden hopen we beide een impuls te kunnen geven”.

Het plan om beide werelden bij elkaar te brengen werd gelanceerd tijdens een maandelijkse netwerkbijeenkomst van HYNORTH (stichting die zich inzet om de positie van Noord-Nederland als koploper van de waterstofeconomie uit te bouwen, versterken en te behouden) De aanwezige bedrijven en organisaties die verbonden zijn aan waterstofontwikkelingen in Noord-Nederland reageerden enthousiast op de extra aandacht die waterstof en de energietransitie hiermee krijgen. Vervolgens hebben diverse bedrijven hun medewerking toegezegd.