Prinsenplein en omgeving feestelijk heropend


Fotograaf Daan Prest

Woensdag 24 mei is het Prinsenplein en omgeving feestelijk heropend door wethouder Van Ulzen van de gemeente Meppel en gedeputeerde Brink van de provincie Drenthe.

Wethouder Van Ulzen: “Na een lange aanloop en met grote betrokkenheid van ondernemers en bewoners uit de omgeving is een prachtig ingericht plein gemaakt. Het Prinsenplein is geschikt voor ondernemen, recreëren en het organiseren van evenementen. Met groen, comfortabele bankjes en mogelijkheden voor vermaak is het een fraai plein geworden, waar we trots verwijzen naar de historie van onze gemeente. Het past perfect bij de omgeving die eerder al is opgeknapt.”

In het najaar van 2022 zijn de werkzaamheden aan het Prinsenplein begonnen. Het oude brandriool, een betonnen constructie van begin 20ste eeuw, is vervangen. Direct aansluitend is gestart met de herinrichting van het gebied.

Meppeler Praam

De verwijzing naar het verleden bestaat uit de Meppeler Praam. Dit oost Nederlandse platbodemschip van begin 1900 werd specifiek ontworpen voor de wateren rondom Meppel en gebruikte men voor het vervoer van ontelbare ladingen turf. Deze turfpramen voeren ook over de Prinsengracht naar de Groenmarkt om daar hun goederen uit te laden. De vormen van de nieuwe groenvakken, terrassen en de zitpoefjes verwijzen naar de rijke Meppeler scheepshistorie. Daarnaast zijn twee grotere Meppeler pramen geplaatst, voorzien van groen die als bankje dienen maar waar ook plaats is voor bijvoorbeeld een straatartiest of ander kleinschalig vermaak

De nieuwe bomen in de plantvakken worden dit najaar geplant. De levering van de lichtmasten op de pramen worden eind juni geplaatst.

Omgeving

Na de realisatie van de parkeergarage Kromme Elleboog begin 2021 is gestart met de herinrichting van de Groenmarkt. Dit voormalige parkeerterrein is veranderd in een terrassenplein waar kleinere evenementen mogelijk zijn. Op de kop van de Gasgracht is een fietsparkeerplaats gerealiseerd.

Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe uit het Binnenstadfonds. De provincie heeft het Binnenstadfonds een vervolg gegeven met het Regiostedenfonds. Het eerste project wat vanuit het Regiostedenfonds is aangepakt is de herinrichting van het Prinsenplein. Gedeputeerde Henk Brink: “Het Regiostedenfonds heeft als doel het tot stand brengen van sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden, door het terugdringen van leegstand. Meppel heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van haar binnenstad, met onder andere de herinrichting van prachtige pleinen en meer groen in de stad. Hiermee wordt de binnenstad nog aantrekkelijker om te winkelen of om gewoon een terrasje te pakken.”