Drukbezochte informatieavond over hoofdontsluting Kloosterveen/Norgerbrug


Ruim 200 belangstellenden bezochten afgelopen maandagavond de informatiebijeenkomst over de plannen voor de Norgerbrug, N371 (Balkenweg / Hoofdweg) en de nieuwe hoofdontsluiting bij Kloosterveen. We organiseerden deze avond samen met Gemeente Assen en Gemeente Midden-Drenthe. We spraken over het schetsontwerp en gingen met aanwezigen in gesprek over hun ideeën, suggesties en opmerkingen op het schetsontwerp. We kijken terug op een goede bijeenkomst met een grote betrokkenheid vanuit de omwonenden.

Ideeën en suggesties

Tijdens de bijeenkomst hebben we veel ideeën, suggesties en opmerkingen ontvangen van omwonenden en belangstellenden. Deze reacties worden verzameld en meegenomen in de verdere uitwerking van het schetsontwerp. Bewoners kunnen zich aanmelden voor werkgroepen om de plannen verder uit te werken samen met de Provincie en gemeente. Kon u niet aanwezig zijn op de avond maar wilt u toch uw reactie geven of u aanmelden voor de werkgroep? Vul dan het formulier in op de pagina: www.provincie.drenthe.nl/kloosterveen.

Waarom zijn deze plannen nodig?

Dagelijks rijdt er veel verkeer over de Norgerbrug in Bovensmilde en langs de N371 bij Kloosterveen. De brug voldoet niet langer aan de huidige inrichtingseisen. Daarom bouwen we een nieuwe bredere brug. Even verderop in Assen ligt de woonwijk Kloosterveen. Deze wijk breidt de komende jaren uit. Hierdoor neemt het aantal auto’s, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer toe. Om al dit nieuwe verkeer vlot en veilig de wijk in en uit te laten gaan, maken we een nieuwe hoofdaansluiting en passen we de Balkenweg (N371) aan.  Wilt u meer weten over de plannen? Kijk dan op de pagina: Norgerbrug, N371 en Kloosterveen.