Drentse melkveehouders gaan samen voor duurzaamheid


Meer dan 380 Drentse melkveehouders hebben zich aangemeld voor Duurzaam Boeren Drenthe. In dit programma worden boeren beloond voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.

Duurzaam Boeren Drenthe ondersteunt boeren door te belonen aan de hand van doelen, de zogeheten kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Deze Drentse aanpak, waarin ondernemerschap en biodiversiteit centraal staat, is een initiatief van de provincie en samenwerkende partners uit landbouw, natuur en milieu. Boeren gaan in dit project aan de slag met duurzaamheidsdoelen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof. Melkveehouders hebben zich massaal aangemeld: bijna de helft van alle Drentse melkveehouders doet mee.

Henk Jumelet is blij met het grote aantal deelnemers. Als gedeputeerde van de provincie is hij een belangrijke ambassadeur van het programma. “Boeren kiezen zelf voor deze aanpak en willen met verduurzaming aan de slag. Ze willen verder. Deze Drentse aanpak van samenwerking en belonen voor prestaties helpt ons daarbij.”

Het programma is een vervolg op het succesvolle project Duurzame Melkveehouderij Drenthe, dat zich momenteel in de afrondende fase bevindt. Ruim 230 melkveehouders werkten in deze regeling gezamenlijk aan het realiseren van duurzaamheidsdoelen.

Duurzaam Boeren Drenthe heeft een beloningsregeling voor melkveehouders en gemengde bedrijven. Daarnaast wordt er in een pilot gewerkt aan de ontwikkeling van een gelijksoortige regeling voor sturen op doelen in de akkerbouw en is er een bijdrage beschikbaar voor de aanleg van natuur- en landschapselementen.


Over Duurzaam Boeren Drenthe

Duurzaam Boeren Drenthe is een initiatief van negen partners uit landbouw, natuur en milieu:

Natuur en Milieufederatie Drenthe, Agrarische Natuur Drenthe, Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe. Duurzaam Boeren Drenthe wordt gefinancierd uit de Drentse investeringsagenda, Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en uit de versnellingsopgave van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.