Succesvolle eerste dronelevering bij pakketkluis Hub Borger


Pakketten leveren in een pakketwand met een drone is niet langer toekomstmuziek. Vandaag is een succesvolle dronelevering gedaan in een pakketkluis bij de Hub in Borger langs de N34. Partners en ondernemers zien mogelijkheden om dit groene, snelle logistieke netwerk uit te breiden en te benutten.

Nelleke Vedelaar (gedeputeerde) en Jeroen Hartsuiker (wethouder Borger-Odoorn) halen het pakketje uit de kluis nadat deze door de drone is afgeleverd.

De provincie Drenthe onderzoekt of drones in de toekomst geschikt zijn om (urgente) goederen af te leveren in het buitengebied. In opdracht van de provincie werkt Drone Delivery Services in een pilot samen met DeBuren (leverancier van de pakketkluis) en VEPA (producent pakketkluis) om te testen hoe dat kan. De pilot maakt deel uit van het Interreg IVB programma SURFLOGH, zie link: SURFLOGH, Interreg VB North Sea Region Programme). Binnen SURFLOGH werken partners aan oplossingen om de logistiek in steden regio’s te verduurzamen.

De pilot wordt afgerond met een haalbaarheidsstudie. Daaruit moet blijken wat er nodig is om droneleveringen verder te brengen, op welke termijn dit realistisch is en voor wie het interessant zal zijn. Gedeputeerde Nelleke Vedelaar licht toe: "Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) heeft een groeiende uitdaging om voldoende personeel aan te wenden. Daarnaast wordt er voortdurend gekeken waar bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler en duurzamer kunnen. Transport door de lucht kan hierin een belangrijke bijdrage leveren. De zorgsector is bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd in deze ontwikkeling. Deze sector is er nu al van overtuigd dat het bij zal dragen aan een betere bereikbaarheid in dunbevolkte gebieden."

Snelle, efficiënte en duurzame leveringen

Drones zijn stiller dan een bestelwagen en stoten minder uit. Daarnaast is snelheid een belangrijke factor, een drone kent minder obstakels dan vervoer over de weg. Maar er zijn ook een aantal zaken die de toekomst van drone bezorging onzeker maken. Er moet rekening gehouden worden met zaken op het gebied van privacy, veiligheid en de impact op natuur. Regelgeving en certificering zullen de voorwaarden bepalen wat toegestane vluchten mogelijk maakt en wat de bezorgkosten worden.

Ontwikkeling in het Noorden @north event

Voor wie de ontwikkelingen over autonoom vervoer in het Noorden volgt is er op 6 april aanstaande het @north event. Dan zal deze demonstratie van een dronepakketlevering op een pakketkluis te zien zijn. Ook kun je een kijkje nemen in de ‘drone arena’ over de toekomst van waterstofdrones. Zie voor meer info en aanmelden: https://atnorth.zoz.events/