Provincie stelt subsidie beschikbaar voor tijdelijke kunstwerken Europees Kampioenschap wielrennen


Subsidieregeling open vanaf 1 april 2023

Het college van Gedeputeerde Staten stelt een subsidie van € 40.000 beschikbaar voor zogenaamde tijdelijke kunstwerken in verband met het Europees Kampioenschap wielrennen dat van 20 t/m 24 september 2023 plaatsvindt in Drenthe.

Klik op de afbeelding om een grote versie te downloaden

Gedeputeerde Henk Brink: “We zijn inmiddels minder dan 200 dagen verwijderd van de start van het EK wielrennen. We realiseren ons dat dit internationale topsportevenement een enorme kans biedt om Drenthe te promoten. Maar het gaat om meer dan dat. Dit evenement biedt het ook een kans om dorpen en mensen te verenigen, door gezamenlijke projecten uit te voeren. Dat willen we stimuleren met deze subsidie. We hopen dat we naast een sport- en wielerfeest in september, ook een bijdrage kunnen leveren aan een volksfeest!”

Miljoenen kijkers

Gedurende het Europees Kampioenschap wielrennen komt Drenthe via live-registratie op televisie en online in beeld bij miljoenen mensen in Europa. Met deze aandacht is het evenement voor veel inwoners aanleiding om activiteiten te organiseren. De subsidie heeft tot doel het stimuleren van tijdelijke kunstwerken die Drenthe promoten en/of positief presenteren langs of in nabijheid van de route van het Europees Kampioenschap wielrennen.

Ontmoetingen tussen mensen

De tijdelijke kunstwerken worden gemaakt door inwoners van de provincie Drenthe. Het bedenken, maken en presenteren van een gezamenlijk (kunst)werk zorgt voor ontmoetingen tussen mensen. Via het gezamenlijke project wordt de onderlinge verbinding versterkt en er ontstaat een blijvende herinnering en mogelijke nieuwe contacten en initiatieven. Inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen op eigen initiatief gebruik maken van deze subsidieregeling.

Subsidieregeling open vanaf 1 april 2023

Inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen vanaf 1 april 2023 een beroep doen op de subsidieregeling tijdelijke Kunstwerken in verband met het Europees Kampioenschap wielrennen. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per project voor materiaalkosten voor de realisatie van een tijdelijk kunstwerk. Het kunstwerk moet in de periode van 20 t/m 24 september 2023 zichtbaar zijn voor een breed publiek langs de route.