Provincie Drenthe publiceert leidraad ‘Naar energieneutrale bedrijventerreinen in 2035’


Provincie Drenthe presenteert donderdag 23 maart bij de oprichting van ondernemersvereniging van bedrijventerrein De Punt de leidraad ‘Naar energieneutrale bedrijventerreinen in 2035’. De leidraad is tot stand gekomen naar aanleiding van de bedrijventerreinaanpak van de provincie Drenthe.

De bedrijventerreinaanpak heeft als doel ondernemers, gemeenten en andere betrokkenen op weg te helpen bij het ontwikkelen van hun bedrijventerreinen tot toekomstbestendige, energieneutrale bedrijventerreinen. De provincie Drenthe wil de ondernemers op de bedrijventerreinen daarin verder helpen. Middels pilots op vier verschillende bedrijventerreinen in Drenthe met in totaal ongeveer 400 bedrijven is geanalyseerd welke stappen effectief zijn om deze doelen te behalen en wie daarbij een rol hebben. Deze stappen zijn gebundeld in de leidraad.

De vier pilots vonden plaats in de gemeente Noordenveld op bedrijventerrein Bitseveld, in de gemeente Tynaarlo op bedrijventerrein De Punt, in de gemeente Assen op bedrijventerreinen Peelerpark en Messchenveld en in de gemeente Hoogeveen op bedrijventerrein De Wieken. Op  bedrijventerrein De Punt wordt vandaag een belangrijke mijlpaal gevierd: de oprichting van een ondernemersvereniging. Deze kan een belangrijke rol spelen bij het verder verduurzamen van het terrein. De oprichting bood provincie Drenthe de kans om de leidraad te presenteren.

Voor wie is de leidraad bedoeld?

De leidraad is bedoeld om ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties en gemeenten te ondersteunen en te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Zo kunnen ondernemers kosten besparen, verbetert de ontwikkeling het werk- en vestigingsklimaat en draagt het bedrijventerrein bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente, van Drenthe en van Nederland. De gepubliceerde versie van de leidraad is een organisch document, dat betekent dat de huidige versie niet vaststaat: de leidraad wordt jaarlijks aangepast aan de hand van nieuwe inzichten.