Noord-Nederland presenteert advies voor ontwikkeling Hydrogen Valleys aan Europese Commissie


Noord-Nederland heeft, namens het Hydrogen Valleys Partnership in Brussel, het position paper ‘Through the Valley to the Top: Why the EU needs a dedicated roadmap for Hydrogen Valleys’ gepresenteerd. In dit position paper brengt het Partnership advies uit aan de Europese Commissie over de ontwikkeling van Hydrogen Valleys in Europa. Gedeputeerde Energie van de provincie Drenthe, Tjisse Stelpstra, overhandigde het position paper aan Eurocommissaris Mariya Gabriel, tijdens het waterstofevent ‘Repowering the EU with Hydrogen Valleys: showcasing innovative solutions’.

Aanleiding voor het uitbrengen van dit position paper is de 200 miljoen euro die Brussel vrijmaakt in het RePowerEU programma voor de verdubbeling van het aantal Hydrogen Valleys in Europa tot 2025. Deze gelden zijn bedoeld om op Europese schaal energieonafhankelijkheid te bevorderen en zullen vanaf dit jaar ingezet worden voor de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige energiemarkt. Waterstof is daar een belangrijke pijler in.

Een routekaart voor Hydrogen Valleys

Het advies richt zich onder andere op het ontwikkelen van een ‘routekaart’ voor Hydrogen Valleys: handvatten voor wet- en regelgeving, wijze van kennisuitwisseling en het delen van best practices. Dit zijn criteria waar iedere Hydrogen Valley aan zou moeten voldoen en die toepasbaar zijn op iedere schaal. Zo wordt de ontwikkeling van de waterstofkenniseconomie in heel Europa uniform gestimuleerd en wordt kennisuitwisseling tussen verschillende Valleys bevorderd.

Gedeputeerde Stelpstra geeft aan dat Noord-Nederland als eerste Hydrogen Valley in Europa inmiddels veel ervaring heeft opgedaan. “Wij delen de geleerde lessen graag. Een versnelling in de energietransitie kan alleen als we inzetten op zowel productie, als afname, als ook opslag van duurzame energie. Waterstof is daar als energiedrager een onmisbare schakel in,” zo licht hij toe.

Het advies in het position paper is tot stand gekomen met input van alle 60 regio’s binnen het Hydrogen Valleys Partnership. Noord-Nederland heeft als leading region, samen met Normandië en Auvergne-Rhône-Alpes, een grote rol gespeeld in het opstellen van het advies.