Start voorbereidende werkzaamheden aanleg fietsparcours ‘Dak van Drenthe’


De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het fietsparcours op het ‘Dak van Drenthe, het nieuwe hoogst gelegen deel op de VAM-berg, starten woensdag 21 juni 2023. Aannemers Fuhler, NTP en Avitec gaan vanaf dat moment vanaf de zuidkant materialen aanvoeren om het parcours aan te kunnen leggen. Het gaat onder andere om de aanvoer van zand, funderingsmateriaal en leidingen voor afvoer van water. De werkzaamheden duren drie weken.

Afsluiting brede weg van en naar parkeerplaats Zuid

Vanwege het aanvoeren van deze materialen en de veiligheid is de toegang naar de VAM-berg vanaf parkeerplaats Zuid afgesloten. Wielrenners kunnen gewoon gebruik maken van het huidige fietsparcours op de VAM- berg en de afdaling, maar dus niet via de brede weg richting parkeerplaats Zuid het gebied verlaten en binnenkomen. Dat kan via de andere toegangswegen.

Meer werkzaamheden

De komende weken en maanden volgen meer werkzaamheden voor en aan het fietsparcours op het ‘Dak van Drenthe’ en aan het huidige fietsparcours op de VAM-berg. Vanwege deze werkzaamheden en de veiligheid voor gebruikers van het gebied zijn afsluitingen nodig. Informatie over werkzaamheden en afsluitingen is te vinden op de website www.vamberg.nl.