Koning Willem-Alexander bezoekt Drentse Provinciale Staten en de voorstelling ADAK


ZMK Willem-Alexander heeft op maandag 12 juni in besloten setting een bezoek gebracht aan de Drentse Provinciale Staten. Tijdens dit bijzondere bezoek liet hij zich bijpraten over de politieke actualiteit in Drenthe en ging hij in gesprek met de fractievoorzitters in het parlement. Daarna bezocht hij de voorstelling ADAK, over de geschiedenis van de Zuid-Molukkers in Nederland.

In de Provinciale Staten werd de koning welkom geheten door de commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma. Zij vertelde over de samenstelling van het Drents Parlement en de op handen zijnde formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Ook stond zij stil bij de uitdagingen waar de provincie voor staat, zoals het stikstofdossier, de energietransitie, de leefbaarheid van het platteland en het economisch perspectief.

Henk Jumelet, die als gedeputeerde de afgelopen jaren landbouw en natuur in zijn portefeuille had, gaf een inkijk in zijn werk en blikte vooruit. Hij werd voorafgegaan door nieuwkomers Marloes Kramer-Hammenga van Volt en Gert-Jan Schuinder van de BBB. “Het is ongelofelijk wat wij sinds de verkiezingen op 15 maart allemaal hebben meegemaakt, en het bezoek van de Majesteit is een nieuw hoogtepunt bij al deze belevenissen.” Kramer-Hammenga vertelde hoe belangrijk het is om vanuit een visie aan de slag te gaan met de uitdagingen die er liggen, “en wel nu!”

Levendige sessies

Na de plenaire sessie schoof de koning aan twee tafels aan, om in gesprek te gaan met voorzitters van de partijen die in de Drentse Staten vertegenwoordigd zijn. Het werden levendige sessies, waarin inhoud werd afgewisseld met momenten van ontspanning en waarbij de koning blijk gaf over een goed politiek geheugen te beschikken. Zij spraken onder andere over binding tussen bestuurders en inwoners van Drenthe. Ook ging het over concrete onderwerpen uit de provincie, zoals het belang van goede OV-verbindingen, werkgelegenheid, de gevolgen van de gaswinning en gasopslag en toerisme.

Na de politiek was het tijd voor cultuur. De koning reisde naar voormalig Kamp Schattenberg in Westerbork, waar vele Molukkers woonden voordat zij naar Bovensmilde zijn verhuisd. Hierop is de voorstelling ADAK gebaseerd, ‘Aan de andere kant’.

Langs de kant van de weg had zich een groep Zuid-Molukkers verzameld die met tromgeroffel en kreten aandacht en erkenning eisten voor het lot van hun volk. In de voormalige commandantswoning  op het terrein kreeg de koning een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van het drieluik ADAK, waarvan East Side Story de laatste voorstelling is na de eerdere theaterproducties ‘Een tijdelijk verblijf’ (2018) en ‘Buitenspel’ (2019), twee andere voorstellingen over de Moluks-Nederlandse geschiedenis.

Ontspannen en ongedwongen

Na een gesprek tussen de demonstranten en de koning trok het gezelschap het door bomen omzoomde terrein op, waar in verschillende scènes het leven van de Molukse gemeenschap in de woonoorden werd uitgebeeld. Tot besluit van het bezoek trok de karavaan verder naar minicamping de Vogelpoel, drie kilometer verderop. Daar genoot de koning van een Molukse maaltijd, begeleid door Nederlandse en Molukse muziek. Hier sprak hij met betrokkenen bij de theatervoorstelling, met vertegenwoordigers uit de Molukse gemeenschap en met andere bezoekers.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma blikt met tevredenheid terug op het bezoek. “Het bezoek verliep ontspannen, mooi om te zien hoe hij hier ontvangen werd, heel ongedwongen. Dit ondanks de politieke inhoud van de thema’s die ’s middags aan bod kwamen. Er was tijd voor de koning en fractievoorzitters om écht met elkaar in gesprek te gaan. Ik weet zeker dat de koning hier veel van opgestoken heeft. Het bezoek ’s avonds aan de voorstelling was voor een ieder prachtig en indrukwekkend, vanwege de inhoud en de locatie. De manier waarop we hebben kunnen afsluiten, in de ontspanning setting van de minicamping met eten en muziek, was in stijl. Complimenten aan iedereen die dit bezoek tot een succes heeft gemaakt, van de ambtelijke voorbereiding, de mensen van de griffie tot de catering en de mensen van de beveiliging!