Extra subsidie voor wolfwerende rasters


Provincie Drenthe stelt nog eens € 400.000,- beschikbaar voor wolfwerende rasters. De subsidie is bedoeld voor houders van hoefdieren in heel Drenthe.

Rasters zijn een effectieve manier om een wolf te weren van een perceel waar dieren worden geweid. De subsidie ‘Voorkomen schade door wolven’ is bedoeld als financiële ondersteuning voor hoefdierhouders die afrasteringen hebben geplaatst – of willen plaatsen - om hun dieren tegen de wolf te beschermen. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 14 nov 2025 en bedraagt maximaal € 20.000,- per dierhouder.

Het goed beschermen van vee tegen de wolf met wolfwerende rasters is een belangrijk onderdeel van het provinciale beleid. Omdat het subsidieplafond inmiddels bijna bereikt is en omdat preventie belangrijk blijft, verhoogt de provincie het subsidieplafond met € 400.000,--. Op die manier kunnen nieuwe aanvragen worden gehonoreerd.

De subsidie voor wolfwerende rasters mag met terugwerkende kracht (vanaf 3 oktober 2022) aangevraagd worden.

Meer informatie

Bent u houder van hoefdieren of landbouwhuisdieren in de provincie Drenthe en wilt u meer weten over het voorkomen van wolvenschade? Dan kunt u contact opnemen met de wolvenconsulent  via info@mekelogischbeheer.nl. De wolvenconsulent adviseert over het plaatsen van rasters en het aanvragen van subsidies.

De uitvoering van de subsidie zal begin juli overgaan naar SNN. Lopende aanvragen worden tot die tijd door de provincie afgehandeld. Aanvragers worden via de site van de provincie doorgeleid.

Wilt u meer weten over de wolf in Drenthe? Kijkt u dan op de site van de provincie Drenthe: www.provincie.drenthe.nl/wolf.