Drie nominaties voor de Drentse Anjer Prijs 2023 en drie nominaties voor de Groene Anjer Prijs 2023 van het Cultuurfonds Drenthe


Assen, 27 juni 2023 – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft voor zowel de Drentse als de Groene Anjer Prijs 2023 drie groepen/instellingen genomineerd: Voor de Drentse Anjer Prijs zijn dit: Vereniging AKE, Stichting Stedelijk museum Meppel en Stichting ZOD film, en voor de Groene Anjer Prijs: Werkgroep Veentjes van Dorpsbelangen Taarlo, Stichting Werkgroep Landschap en Natuur Eelde en Stichting Zeijerwiek en omgeving.

De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, reikt de Drentse en de Groene Anjer Prijs op 3 november uit aan de 2 winnaars.

Drentse Anjer Prijs

Sinds 2018 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe de Drentse Anjer Prijs uit. De Drentse Anjerprijs is bedoeld voor een stichting of vereniging die op een bijzondere manier de kunst en cultuur in Drenthe laat zien. Dit kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld met beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg & erfgoed, muziek, beurzen of theater, dans & film.

De prijs is een bedrag van € 5.000. Dit geldbedrag moet uitgegeven worden aan een project op het gebied van cultuur. De twee andere genomineerden ontvangen allebei € 1.000.

De genomineerden van de Drentse Anjer Prijs in willekeurige volgorde:

Vereniging AKE
AKE is de Vereniging van Amateur Kunstenaars in Emmen opgericht in 1969 waar leden hun artistieke talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen. In een eigen gebouw met verschillende grote ateliers worden cursussen tekenen, schilderen, beeldhouwen, edelsmeden en keramiek gegeven onder leiding van gekwalificeerde docenten. De vereniging zet zich actief in voor het aantrekken van jonge leden.

De jury is onder de indruk van de activiteiten van de vereniging AKE, die al zoveel jaren een plek biedt voor inwoners van Emmen om zich creatief en artistiek te ontwikkelen. AKE is een inspirerende omgeving voor zowel beginners als gevorderden. De jury waardeert dat AKE ook beginnende kunstenaars inzet als docent waardoor zij de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. De ambitie om meer jonge mensen en hun ouders aan zich te binden om de vereniging levendig en toekomstbestendig te houden, juicht de jury van harte toe.

Stichting Stedelijk Museum Meppel
Het Stedelijk Museum Meppel is een cultureel trefpunt in het hart van Meppel. Het museum,
gevestigd in het voormalige stadhuis, is een schatkamer voor regionale kunst van landelijke betekenis. Naast de presentatie van de vaste collectie met werk van Stien Eelsingh, toont het museum tijdelijke exposities van hedendaagse Noordelijke kunstenaars en kunstenaars uit Meppel. Verder vinden er concerten en lezingen plaats in de imposante trouwzaal.
De jury is onder de indruk van de professionele ontwikkeling die het museum doormaakt. Dit alles met de inzet van een kleine staf en hulp van vele vrijwilligers. Het programma van het museum is helder en biedt potentie voor meer uitstraling en groei. De ambitie van het museum om de bijzondere zilvercollectie en daarmee een stuk van de vergeten geschiedenis van Meppel, beter onder de aandacht te brengen van het publiek onderschrijft de jury van harte.

Stichting ZOD Film
De Stichting ZOD film stelt zich ten doel de culturele identiteit van Drenthe en de streektaal te stimuleren en te bevorderen door middel van film, video- en multimediaproducties. Belangrijk doel is om hierbij lokale makers en talenten in te zetten. In 2021 en 2022 realiseerde ZOD de film Grenzeloos Verraad over de operatie Amherst in Drenthe, een luchtlandingsactie in 1945 die de bevrijding van de stad Groningen als doel had. De film trok veel bezoekers en was te zien in heel Nederland en het buitenland.

De jury is onder de indruk wat ZOD heeft neergezet met Grenzeloos Verraad. Dat het lukt voor zo’n jonge organisatie om een dergelijke film te realiseren is een uitzonderlijke prestatie. De kwaliteit van de film is hoog en zet Drenthe op een andere manier op de kaart dan gebruikelijk is. De jury constateert dat het moeilijk blijft om binnen het beschikbare budget voor zo’n omvangrijk project geen concessies te doen aan een eerlijke vergoeding van makers. De jury hoopt dat ZOD de eigen ambities ook bij volgende projecten goed kan waarmaken, zowel in het betrekken van Drentse makers als in een eerlijke vergoeding van deze talenten.

Jury Drentse Anjer Prijs

De jury van de Drentse Anjer Prijs 2023 bestaat uit Jurr van Dalen (voorzitter van de jury, discipline: Erfgoed), Hanneke Bruggeman (discipline: Letteren/Podiumkunsten), Leo Hegge (bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, discipline: Muziek), Carina Vinke (Discipline: Muziek (klassiek)) en Annemiek Rens (discipline: Beeldende Kunst). Uit een lijst van 24 voordrachten koos de jury drie genomineerden.

Groene Anjer Prijs

Sinds 2021 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe de Groene Anjer Prijs elk jaar uit. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe vindt de natuur heel belangrijk. Met deze prijs willen we graag vrijwilligers in het zonnetje zetten die zich inzetten voor natuur, landschap, erfgoed en biodiversiteit in Drenthe.

Natuur en landschap is heel belangrijk. Veel mensen maken zich hier zorgen om en zetten zich hiervoor in. Er zijn ook veel vrijwilligers die proberen om de natuur en het landschap in onze provincie zo mooi mogelijk en toegankelijk te houden. Door de vrijwilligers kunnen veel mooie projecten, activiteiten en acties uitgevoerd worden.

De prijs is een bedrag van € 5.000 voor de winnaar en € 1.000 voor de andere genomineerden. Dit geldbedrag moet uitgegeven worden aan een project op het gebied van natuur, landschap erfgoed of biodiversiteit.

De genomineerden van de Groene Anjer Prijs in willekeurige volgorde:

Werkgroep Veentjes van Dorpsbelangen Taarlo
De Werkgroep Veentjes van Dorpsbelangen Taarlo is sinds 2006 bezig met het beheer en behoud van een drietal veentjes rondom het dorp. Veentjes of veenties zijn karakteristieke elementen in het Drentse landschap. In de afgelopen eeuwen zijn veel van die veentjes verdwenen. De jury waardeert het zeer dat de werkgroep bij het beheer een groot deel van het dorp weet te betrekken en plannen heeft om ook de jeugd te vertellen over de natuurlijke waarden en de historie van de veentjes rondom Taarlo.

Stichting Werkgroep Landschap en Natuur Eelde
De Werkgroep Landschap en Natuur Eelde heeft een negatieve ingreep in het landschap rondom het dorp weten om te zetten in een positieve samenwerking in het buitengebied. Dorps- en streekbewoners zien dat er nog steeds waardevolle landschapselementen verdwijnen door schaalvergroting in het landschap. De jury vindt het bewonderenswaardig dat de werkgroep in de korte tijd van haar bestaan (2020) al zoveel heeft bewerkstelligd, waaronder het herstel van de verdwenen houtwal. Ook de actieve communicatie over de werkzaamheden verdient waardering.

Stichting Zeijerwiek en omgeving
De Stichting Zeijerwiek en omgeving is al veertig jaar actief in het behoud en beheer van de eigen natuurlijke woonomgeving waarin de oude vaart van en naar het dorp nog steeds centraal staat. In die vier decennia heeft de stichting laten zien immer een verbindende factor in het dorp te zijn. De jury is niet alleen onder de indruk van de staat van dienst, maar ook van het bereikte resultaat in de natuur- en landschapselementen rond het dorp. De stichting heeft haar werkzaamheden in de afgelopen jaren verder ontwikkeld, bijvoorbeeld door de aankoop van grond.

Jury Groene Anjer Prijs

De jury van de Groene Anjer bestaat uit Joke Wolff, Aaldrik Pot, Jan Grotenhuis, Joop Verburg en Luciënne Japchen Lenstra (van Werkgroep Florakartering Drenthe, winnaar van de Groene Anjer Prijs 2022). Uit een lijst van 6 voordrachten werden bovenstaande drie genomineerden uitgekozen.

Ambitieplan

Voor beide prijzen wordt door de jury aan de genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in maximaal 1000 woorden of op een andere creatieve manier. Hierin moeten de genomineerden aangeven hoe ze het prijzengeld willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of hun ambitie waar te maken.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen ze met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij en samen met donateurs, schenkers en partners. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl.