Provincie steunt ontwikkeling eiwitfabriek


Het college van Gedeputeerde Staten stelt €150.000,- subsidie beschikbaar aan Magnificent Proteins uit Eelde. Het bedrijf ontwikkelt een productieproces waarbij veldbonen worden verwerkt tot hoogwaardig eiwit. Dankzij de bijdrage van onder andere de provincie Drenthe kan dit proces worden getest en goedgekeurd voor gebruik in de voedselindustrie. Dit zogenoemde validatieproces is een van de voorwaarden om op het GETEC-terrein in Emmen in 2025 een productielocatie te realiseren. Deze toekomstige eiwitfabriek moet meer dan 40.000 ton veldbonen verwerken.

De ontwikkeling van de eiwitfabriek draagt bij aan de groeiende vraag naar gezonde, eiwitrijke voeding. De eiwitten worden bijvoorbeeld gebruikt in vleesvervangers, sportvoeding of medische voeding. De locatie in Emmen wordt de eerste Nederlandse fabriek waar plantaardig eiwit isolaat wordt gewonnen, zonder gebruik te maken van zuren. De cofinanciering van de provincie Drenthe wordt gebruikt om een innovatief extractieproces in te zetten en het totale productieproces op grote schaal te testen. Ook wordt het proces geoptimaliseerd met als doel zo min mogelijk water te gebruiken en zo veel mogelijk eiwit te winnen van optimale kwaliteit.

Gedeputeerde Henk Brink: “Drenthe is dé innovatieve provincie waar samen wordt gewerkt om aan te sluiten bij ontwikkelingen en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De eerste Nederlandse eiwitfabriek in Emmen is een mooie ontwikkeling voor de regio en een goede stap naar een groene economie.”

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het project is gebaseerd op korte lijnen. Voor de aanvoer van de veldbonen zijn samenwerkingen opgezet met lokale boeren. En ook de afnemers in de regio zijn al in beeld. Door deze korte voedselketens verlagen we onze ecologische voetafdruk en sluiten we aan bij de wensen uit de markt én de deelnemende bedrijven.”

Voordelen

Het telen van veldbonen draagt bij aan een betere bodemkwaliteit, een hogere biodiversiteit en er zijn minder meststoffen nodig. Door deze voordelen willen agrariërs graag meewerken. In de toekomstige fabriek wordt niet alleen eiwit gewonnen, maar van de bijproducten wordt onder andere bio-ethanol geproduceerd. Een deel hiervan wordt gebruikt voor de energievoorziening van de fabriek om zonder fossiele energie te kunnen produceren. Het andere deel draagt bij aan de vergroening van het GETEC-terrein.