Provincie Drenthe en de gemeente Emmen steunen demonstratiefabriek circulaire plastics


De provincie Drenthe en gemeente Emmen stellen voor om beide een cofinancieringsbijdrage van €941.500,- beschikbaar te stellen aan CuRe Technology voor het opschalen van een kleinschalige proeffabriek naar een demonstratiefabriek. In deze fabriek worden grote hoeveelheden vervuild en gekleurd polyester afval behandeld en geschikt gemaakt voor hergebruik. De fabriek wordt gevestigd op het GETEC Park in Emmen en op deze locatie blijven de bijbehorende onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten behouden voor de regio. De toekenning van de subsidie is onder voorbehoud van een positief oordeel van Provinciale Staten en de gemeenteraad.

CuRe Technology is éen van de toonaangevende bedrijven binnen Europa als het gaat om de vergroening van de chemie. Op dit moment wordt slechts 9% van het polyester afval gerecycled. Enkel transparante PET-flessen kunnen worden verwerkt en gekleurde exemplaren kunnen niet worden hergebruikt. In de afgelopen jaren is door het bedrijf veel werk verzet om dit percentage te verhogen en ook polyester te kunnen verwerken dat nu nog niet gerecycled wordt. Er is onderzoek gedaan met partners en studenten, er zijn innovaties ontwikkeld en het productieproces is met succes getest in een proeffabriek.

De bouw van de demonstratiefabriek én het behouden van de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten biedt mogelijkheden voor de samenwerking met Greenwise Campus, de onderzoeksfaciliteiten in de regio en het opleiden en behouden van specialisten voor de groene chemie. De demonstratiefabriek moet tevens mogelijkheden bieden om internationale delegaties te ontvangen en te informeren over recycling. De provincie Drenthe en gemeente Emmen komen CuRe tegemoet in de extra investeringen die het bouwen van de fabriek in Emmen met zich meebrengt. De bouw van de fabriek zal zorgen voor nieuwe circulaire bedrijvigheid en zet de regio internationaal nog meer op de kaart.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Het is indrukwekkend wat de bedrijven en studenten de afgelopen jaren hebben laten zien. De techniek die ze in Emmen hebben ontwikkeld is innovatief en vooraanstaand en biedt de mogelijkheden meer typen grondstoffen te recyclen. Vanuit Drenthe wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het oplossen van een grote maatschappelijke uitdaging: het verminderen van de hoeveelheid afval. Dat ondersteunen we graag.”

Wethouder Guido Rink: “CuRe Technology is één van de toonaangevende bedrijven binnen Europa en daarmee ook in de gemeente Emmen. Het levert een belangrijke bijdrage aan de regionale, circulaire economie, maar de invloed van het bedrijf gaat veel verder dan dat! Wereldwijd heeft CuRe Technology samenwerkingen met grote partijen als Coca-Cola en Adidas. De bedrijven in Emmen zijn een voorbeeld in de circulaire economie en dat willen we behouden en uitbreiden.”

Groene Chemie in Zuidoost-Drenthe

De vestiging van de demonstratiefabriek op het GETEC Park in Emmen is belangrijk voor de doorontwikkeling van de activiteiten rondom circulaire plastics én het is een belangrijke stap voor de groene chemie in Zuidoost-Drenthe. De totale investering zullen rond de 30 miljoen euro liggen. Op het park zijn veel bedrijven die actief zijn op het gebied van circulaire economie en (het vergroenen van de) chemie. Met de ontwikkeling van de demonstratiefabriek op deze locatie zet CuRe Technology een belangrijke stap in het oplossen van een grote maatschappelijke uitdaging: het volledig recyclen van polyester afval.