Goede ideeën voor een toekomstbestendig platteland? Meld je aan voor onze plattelandscafés!


Heb jij als inwoner, ondernemer of organisatie in de Provincie Drenthe een goed idee dat bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig platteland? Bijvoorbeeld op het gebied van economie, leefbaarheid of klimaat? Kom dan langs op een van onze Plattelandscafés!

We organiseren deze plattelandscafés om projectideeën met elkaar uit te wisselen, elkaar te inspireren en elkaar verder te helpen. Samen kunnen we ons platteland mooier en vitaler maken. Voor goede ideeën is bovendien geld beschikbaar vanuit LEADER: het Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland.

We denken aan dit soort ideeën:

  • Nieuwe zorginitiatieven die aansluiten bij de behoefte in het gebied
  • Benutten van vrijkomende gebouwen voor andere bedrijvigheid of nieuwe woonvormen
  • Samenwerking tussen landbouwbedrijven, ondernemers en inwoners uit de omgeving, bijvoorbeeld over klimaat, biodiversiteit of verbreding
  • Duurzame, circulaire en toekomstbestendige voorzieningen

Wat is LEADER?

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. LEADER subsidieert niet alleen, het wil ook helpen bij het ontwikkelen van plannen en projecten. De filosofie is: mensen samenbrengen, het proces op gang brengen en stimuleren dat er dingen gebeuren.

Het nieuwe LEADER-programma voor Drenthe gaat in het najaar van 2023 van start. Op onze website kun je nu al meer informatie vinden over bijvoorbeeld de doelen. Tijdens de plattelandscafés vertellen we er alles over en kun je je vragen aan ons stellen.

Ben je benieuwd wat LEADER voor Drenthe of voor jou kan betekenen? Kom dan tussen 17.00-21.00 uur langs op één van onze plattelandscafés:

• 14 september - MFC “de Brinkhof” in Norg
• 20 september - MFC “Boerhoorn” in Rolde
• 25 september - Buitencentrum “de Poort” in Ruinen
• 4 oktober - MFC “de Brink” in Sleen

De plattelandscafés zijn inloopbijeenkomsten: je kunt binnenkomen op het moment dat het je schikt. Kijk voor meer informatie over het programma op www.leaderdrenthe.nl of meld je direct aan via het aanmeldformulier.

We hopen je op een van de avonden te begroeten!