Drenthe heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten (GS)


Woensdagmiddag 12 juli zijn tijdens de laatste PS-vergadering voor het zomerreces de nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd. Daarmee heeft Drenthe officieel een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Op deze website staat meer informatie over hen en de portefeuilleverdeling en het coalitieakkoord.

College van Gedeputeerde Staten 2023-2027

Op de foto:

  • Wim Brenkman (provinciesecretaris)
  • Jisse Otter (BBB)
  • Yvonne Turenhout (PvdA)
  • Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning)
  • Egbert van Dijk (BBB)
  • Willemien Meeuwissen (VVD)
  • Henk Jumelet (CDA)

Natuurlijk nemen we de komende dagen ook op gepast wijze afscheid van de voormalige collegeleden Nelleke Vedelaar, Henk Brink, Hans Kuipers en Tjisse Stelpstra. Zij ontvingen in de PS-vergadering alvast een kort dankwoord en een bos bloemen van Jetta Klijnsma.

De vergadering, met daarin een debat over het akkoord en de installatie van de gedeputeerden, is terug te kijken via https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2023/12-juli/13:00