Cultuurfonds Drenthe investeert in cultuur met bijna € 160.000. Kom je binnenkort ook naar één van de 57 prachtige projecten kijken?


Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de tweede vergadering van 2023 besloten om € 159.942,-- toe te kennen. Hiermee draagt het Prins Bernhard Cultuurfonds bij aan 57 projecten op het gebied van cultuur- en natuurprojecten in Drenthe.

Er zijn weer ontzettend mooie projecten voorbij gekomen, zowel groot als klein. Denk aan de aanschaf van een muziekinstrument, een onderwijsproject op het gebied van natuur of een grootse voorstelling in een theater. Heb jij een project waarvan je wilt weten of deze in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan op onze website voor de richtlijnen of neem contact op met de adviseur van de provinciale afdeling.

Hieronder staan een aantal projecten die in het tweede kwartaal een bijdrage toegezegd hebben gekregen. De lijst met toekenningen is bijgevoegd (pdf, 507 kB).

Onderzoek naar Wulpen

Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels kan rekenen op € 6.856 voor het project 'Onderzoek naar Wulpen 2023' in de gemeenten Westerveld en Aa en Hunze.

De wulp Numenius arquata staat sinds 2017 op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels met als status ‘kwetsbaar‘. In Drenthe zijn ze nog relatief talrijk met een geschat aantal broedparen tussen de 500 en 800 (van Dijk et al., 2017). Tegenwoordig is het broedhabitat van de wulp verplaatst van natuurgronden (zoals heidevelden en hoogveengebieden) naar akkergronden. Doordat de wulp een grondbroeder is, wordt de kans om het nest te verliezen door toedoen van agrarische activiteit hiermee extra groot. Ook in Drenthe laten wulpen hierdoor een dalende trend zien. De stichting doet onderzoek naar de wulpen door het grondgebied te omrasteren en de wulpen te voorzien van zenders, zodat deze wulpen gevolgd kunnen worden om zo de overleving te monitoren. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe draagt bij aan de aanschaf van deze zenders.

Dans je fit op veen en zand

Stichting Danspaleis kan rekenen op € 10.000 voor het project ‘Dans je fit op veen en zand’ vanaf juli 2023 in verschillende locaties in Drenthe.

Het Danspaleis heeft formules ontwikkeld met als doel ouderen te raken, activeren en samen te brengen met dansen en muziek. In dit project werkt de stichting samen met In dit projectplan werkt met welzijnspartners SWWH Hoogeveen, Meppel actief, Vaart Welzijn te Assen, Welzijn MW gemeente Westerveld, Sedna de monden en Sociaal Werk de Schans in Leek (grensgebied Groningen/ Drenthe). De stichting organiseert dansmiddagen voor ouderen, personeel van welzijnspartijen, buurtbewoners, familie en vrijwilligers. Ze komen in een huiskamersetting bij elkaar om contact kunnen komen via het gespreksonderwerp muziek en er is ruimte om met elkaar te dansen.

Dark Wizard

Stichting The X Awareness kan rekenen op € 10.000 voor het project ‘Dark Wizard’ vanaf 12 december 2023 in Meppel.

Dark Wizard is een immersieve theaterproductie met game elementen, waarbij de deelnemer centraal staat. Zonder deelnemer is er geen verhaal. De deelnemers vervullen de rol van de hoofdpersoon en bepalen waar het verhaal naar toe gaat. De productie duurt drie uur en elke scène is voor elke deelnemer verschillend. Er zijn keuzemomenten die bepalend kunnen zijn voor de uitkomst van de persoonlijke ontwikkeling binnen de game: word jij de held of de vijand? Maar zullen de deelnemers dat ook zelf in de gaten krijgen? Tijdens hun reis komen de deelnemers verschillende obstakels tegen, komen in contact met vijanden, komen in contact met personages die hen willen helpen en kunnen er voor kiezen om levensmiddelen te bemachtigen, zoals wapens, eten en medicijnen. Het 3 uur durende concept is verdeeld in 4-5 levels. Per spel doen er ongeveer 17-40 acteurs aan mee, wisselend per spel. Per spel kunnen er 100-250 bezoekers aan meedoen.

Indienen aanvraag

Wil jij weten of het Prins Bernhard Cultuurfonds kan bijdragen aan jouw project? Neem dan een kijkje op onze vernieuwde website! Hierop vind je een quickscan, waarmee je snel kan zien of jouw project in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Ook vind je op de site het aanvraagformulier.

https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/drenthe

Vergaderingen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds werkt op basis van landelijke richtlijnen. Deze staan op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook is er een maandelijkse ronde waarin aanvragen eerder behandeld kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld voor een jubileumconcert, aanschaf van muziekinstrumenten of de aankoop van nestkasten. Op de website staat meer informatie over de voorwaarden. De eerstvolgende reguliere vergadering is 29 september. Het is belangrijk dat je de aanvraag op tijd indient, uiterlijk 18 augustus 2023. De maandelijkse ronde is telkens aan het einde van de maand.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij en samen met onze donateurs, schenkers en partners. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl.