Provincie Drenthe en gemeenten werken samen aan ‘Fixteam Drenthe’


Met mobiele klusteams de wijken en dorpen in om bij Drenten thuis energiebesparende maatregelen aan te brengen: dat is het idee achter het zogeheten Fixteam Drenthe, waarvoor het college van Gedeputeerde Staten vandaag besloten heeft 400.000 euro beschikbaar te stellen. Samen met Drentse gemeenten en het Drents Energieloket wordt er gewerkt aan de totstandkoming van een mobiel klusteam om mensen met een lager inkomen te helpen met energiebesparing.

Via het Fixteam Drenthe draagt de provincie Drenthe bij aan bestrijding van energiearmoede door direct maatregelen te treffen bij mensen die maatregelen niet kunnen betalen of het sociale netwerken ontberen om maatregelen te laten uitvoeren. Via de bezoeken van het Fixteam worden mensen bewust gemaakt van energiebesparing. Door de provinciale bijdrage in dit project wordt een basisinzet geborgd waar alle gemeenten en diverse lokale initiatieven gebruik van kunnen maken.

“De provincie Drenthe wil graag Drentse inwoners concreet ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Tegelijkertijd willen Drentse gemeenten graag meer de wijken en dorpen in om mensen te helpen. Eén en één is twee en daarom hebben we de handen ineengeslagen om samen Drenten te helpen met eenvoudige maatregelen die meteen resultaat opleveren, denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van tochtstrippen en radiatorfolie, het dichten van kieren en naden en het instellen van de cv-ketel,” zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Het project is één van de uitwerkingen van het Drents Isolatieprogramma waaronder ook bijvoorbeeld de isolatiesubsidie valt die provincie Drenthe in oktober 2022 openstelde. Het valt tevens onder de aanpak energiearmoede in het kader van regionale samenwerking.

Het project Fixteam Drenthe is nu nog in de ontwikkelingsfase. Het zal starten nadat er met de gemeenten en het Drents Energieloket concrete plannen zijn gemaakt om lokaal aan de slag te gaan. Uiteindelijk gaat het Fixteam namelijk op pad aan de hand van lokale wijk- en buurtacties. Bewoners kunnen zich te zijner tijd aanmelden voor een bezoek. Het project wordt zowel door de provincie gefinancierd als door de gemeenten. In een aantal gemeenten ligt het plan nog ter besluitvorming.