Opnieuw subsidie voor het ondertitelen van nieuwsuitzendingen


De provincie Drenthe verleent een vervolgsubsidie aan RTV Drenthe van € 40.200,-- voor de ondertiteling van de nieuwsuitzendingen op tv. Met de ondertiteling zorgen de provincie en RTV Drenthe ervoor dat meer mensen het nieuws kunnen volgen. Dit past bij de gedachte vanuit de Sociale Agenda dat iedereen mee moet kunnen doen.

Voor de periode 1 januari 2022 en tot en met 28 februari 2023 heeft RTV Drenthe al een incidentele subsidie voor het ondertitelen van nieuwsuitzendingen van de provincie ontvangen. Een structurele financiering is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voordat dit gebeurt brengt de regering naar aanleiding van een motie eerst in kaart welk percentage ondertiteling voor de regionale omroepen moet gaan gelden en wat hier mogelijk (financieel) voor nodig is. De resultaten van deze inventarisatie worden voor 1 juni 2023 met de kamer gedeeld.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Voor de provincie is het van belang dat iedereen mee kan doen. Door onze bijdrage zijn de nieuwsuitzendingen ook goed te volgen door mensen die slechthorend en/of doof zijn. Wij komen met deze subsidie tegemoet aan het verzoek van RTV Drenthe om ter overbrugging van de landelijke besluitvorming de provinciale subsidie met één jaar te verlengen. Samen met RTV Drenthe zijn we met het ministerie in gesprek over de uitkomsten van hun onderzoek.”

Meer mensen bereiken met ondertiteling

Volgens de Stichting Plotsdoof is één op de tien Nederlanders slechthorend of doof. Door de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren verder toenemen. In Drenthe gaat het om meer dan 50.000 inwoners die voor het provinciale nieuws voor een deel afhankelijk zijn van een goede ondertiteling op TV.