Cultuurfonds Drenthe steunt 23 projecten voor bijna € 100.000


Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de vierde (en laatste) vergadering van 2022 bijna €100.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 23 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen. Meer informatie is te vinden op http://www.cultuurfonds.nl/drenthe.

Ook in het nieuwe jaar verheugt het bestuur zich op de nieuwe aanvragen. Met het voorjaar in het vooruitzicht, kijkt het bestuur uit naar aanvragen op het gebied van natuur. Het Cultuurfonds kan projecten ondersteunen op het gebied van landschap, biodiversiteit en educatie. Tegelijkertijd is het bestuur nieuwsgierig naar de op te starten projecten in 2023.

In 2023, op 31 maart, behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen, die tot 6 weken vóór die datum online kunnen worden ingediend (uiterlijk 17 februari 2023). Met ingang van januari is er een nieuw portaal voor het indienen van een aanvraag, waardoor een aanvraag anders verloopt dan voorheen en een aanvrager actiever de aanvraag kan volgen.

De vergaderingen in 2023 vinden plaats op de volgende data: 31 maart, 7 juli, 29 september en 15 december.

In de bijlage bij dit persbericht (pdf, 167 kB) staat aangegeven voor welke projecten een bijdrage is toegekend door het Cultuurfonds Drenthe.

Drie opvallende projecten zijn:

Theaterproductie De Wijk De Wereld – Hoogeveen

Stichting De Wijk De Wereld kan rekenen op een bijdrage van €7.500 voor de theaterproductie De Wijk De Wereld op 15 mei 2023 in Hoogeveen.

De Wijk De Wereld verbindt een wijk of dorp en haar bewoners op sociale en artistieke wijze aan de kunsten en cultuurpodia. Ze willen de (lokale) samenleving laten zien door de ogen van alle verschillende mensen die er deel van uitmaken. Ze geven een artistieke vorm aan hun blik - in tekst, beeld, muziek of dans. Intiem en aanraakbaar, maar ook abstract en vervreemdend. Zo zetten ze de deur open naar elkaars verhalen over en ervaringen met het leven in de wijk. De stichting heeft als doel om middels cultuurprojecten uiteindelijk veranderingen in het sociale domein tot stand te brengen. Daarbij hanteren ze het uitgangspunt dat het ‘sociale’ en het ‘artistieke’ niet los van elkaar staan, maar elkaar bevorderen. Voor DWDW is het sociale en het artistieke van gelijkwaardig belang.

De Wijk De Wereld neemt in 2022-2023 zijn intrek in de wijk Wolfsbos in Hoogeveen. Ze nemen hun intrek in de wijk, ze halen verhalen op bij inwoners en ze koppelen die verhalen en inwoners aan professionele makers.

Tentoonstelling Menyala - De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe

Stichting Drents Museum kan rekenen op een bijdrage van €10.000 voor de tentoonstelling Menyala – De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe, die plaatsvindt in Assen van 16 april 2023 t/m 1 oktober 2023.

De geschiedenis van de Molukkers in Nederland is onlosmakelijk verbonden met Drenthe. Een verleden met rafelranden. In de tentoonstelling Menyala – De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe presenteert het Drents Museum nieuwe verhalen en verrassende perspectieven. Hiermee werpen ze nieuw licht op heden, verleden en toekomst van de Molukkers in Drenthe. Ze doen dit in samenwerking met de werkgroep Menyala, een groep jonge Molukkers uit Drenthe.

De inhoud van de tentoonstelling is verdeeld over 5 thema’s: oorsprong, idealen, samen, integratie en identiteit. In de tentoonstelling schitteren honderd voorwerpen die in veel gevallen nog nooit in een museum te zien waren. Samen met de persoonlijke verhalen die erbij horen, laten ze de geschiedenis van de Molukkers in Drenthe zien. Bezoekers ontdekken waarom de Molukkers hiernaartoe kwamen, hoe ze hun dromen vormgaven en hoe hun nakomelingen naar de toekomst kijken. Een verhaal vol passie en doorzettingsvermogen.

Theaterproductie Vinnie

Stichting PeerGroup kan rekenen op een bijdrage van €5.000 voor theaterproductie Vinnie in Hoogeveen en Coevorden vanaf 16 oktober 2023.

In het kader van het Drentse Vincent van Gogh-jaar in 2023 maakt Peergroup de jeugdvoorstelling Vinnie, losjes gebaseerd op het jonge leven van Vincent van Gogh. Vinnie wordt een monoloog, gespeeld door een relatief jonge acteur (20-30 jaar, m/v/x) en drie klassieke muzikanten van het Margaretha Consort.

De kleurrijke jeugdvoorstelling neemt de jeugdige bezoekers mee naar een bijzondere Drentse zolder, waar de makers in een handomdraai een nieuw universum creëren. Een plek waar iedereen zichzelf mag zijn, ook als je nog niet helemaal weet wie je bent. Met Vinnie wil Peergroup kinderen en jongeren meegeven dat zij hun eigen pad mogen ontdekken in het leven. Soms is het daarvoor nodig om de ongebaande paden op te zoeken en buiten de lijntjes te kleuren. Als zij dat durven, ontdekken ze misschien een kant van zichzelf – een passie of interesse – die zij zich nooit hadden kunnen voorstellen.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen.