Agenda collegevergaderingen in te zien


Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) inwerking getreden. Dit heeft als doel het bevorderen van een transparante overheid. Ook de provincie Drenthe werkt aan het verbeteren van de transparantie. Per 1 januari 2023 wordt daarom elke maandag de agenda van de reguliere vergaderingen van het college van Gedeputeerde Staten op onze website gepubliceerd. Zo is het voor iedereen inzichtelijk over welke onderwerpen het college gaat spreken. De besluitenlijst wordt iedere dinsdag ook op deze pagina gepubliceerd.