Toekenning 30 miljoen Regio Deal belangrijke stap naar brede welvaart in Zuid- en Oost-Drenthe


De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe ontvangt 30 miljoen van het Rijk om verder te werken aan brede welvaart in de regio. Bij Regio Deals werken Rijk en regio samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. In de periode van 2023-2026 worden projecten ontwikkeld met het doel dat de generatie die nu opgroeit in de regio Zuid- en Oost-Drenthe over 30 jaar dezelfde kansen heeft als leeftijdsgenoten in de rest van Nederland.

Zeven partijen – gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Hardenberg en de provincies Drenthe en Overijssel – hebben een aanvraag ingediend bij het Rijk. Samen met regionale partners is een plan ontwikkeld als vervolg op de succesvolle Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe van 2019-2023.

Hanke Bruins Slot (Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): "Het afgelopen jaar heb ik met eigen ogen kunnen zien hoeveel mooie initiatieven er in regio’s door heel Nederland zijn ontstaan als gevolg van de Regio Deals. Dat doen we door te bouwen op de gedrevenheid, daadkracht en deskundigheid van de mensen in de regio zelf. Omdat regionale uitdagingen om regionale oplossingen vragen, waar Rijk en regio gezamenlijk aan werken om het goede te doen voor onze inwoners en ondernemers."

Samenwerking

Met het huidige programma Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is de samenwerking tussen regio en Rijk effectief gebleken. Zo is er bijvoorbeeld een HBO-V flexopleiding gestart, waar de eerste lichting talenten inmiddels is afgestudeerd. Of het project Kansen4Kinderen waarin scholen en twaalf gemeenten besloten hebben om van en aan elkaar te leren wat werkt bij het vergroten van kansen voor kinderen. Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe en voorzitter van de stuurgroep: “Kansen4Kinderen is een mooi voorbeeldproject, inmiddels doen meer dan 90 basisscholen mee om kinderen een eerlijke kans op talentontwikkeling te geven. En zo zijn er nog 40 projecten die bijdragen aan het geluk van onze inwoners.”

Blijvende investering

Een achterstand op brede welvaart loop je echter niet in 4 jaar in. Dit vraagt om een generatielang investeren. Henk Jumelet: “Onze inwoners verdienen een blijvende investering, daar maken we ons hard voor in de nieuwe Regio Deal. En zolang we dat doen met passie en weten voor wie en waarvoor we het doen, zijn en blijven we een van de mooiste regio’s in Nederland om in te wonen, te werken en waar goed voor elkaar wordt gezorgd.” Rijk, regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan een partnerschap met elkaar aan om belangrijke opgaven in de Regio Zuid- en Oost-Drenthe verder aan te pakken.

Doel

Het belangrijkste doel is dat de generatie die nu opgroeit in de regio Zuid- en Oost-Drenthe over 30 jaar dezelfde kansen heeft als hun leeftijdsgenoten in de rest van Nederland. Op dit moment hebben inwoners in de regio gemiddeld een lager inkomen, een minder hoge startkwalificatie wanneer ze beginnen met werken, relatief meer problematiek binnen gezinnen en een hogere zorgvraag en kosten voor zorg. De afstand tot voorzieningen als een huisarts, onderwijs of winkel wordt steeds groter. De regio vergrijst en een deel van de jongeren trekt voor hun studie weg uit de regio en keert niet terug. Met de beoogde aanpak willen we ons richten op de thema's: leven lang ontwikkelen, zorg en welzijn, economische structuurversterking en een aantrekkelijke regio.

Uitvoering

De komende maanden gaan Rijk en regio het voorstel dat is ingediend verder uitwerken. Rond de zomer '23 wordt een definitief plan gepresenteerd. Net als bij de eerdere Regio Deal dragen ook de regionale partijen bij aan de financiering.