Subsidieregeling Energiebesparing Drents MKB bijna open


Drentse ondernemers kunnen vanaf 28 februari subsidie aanvragen om hun energielasten te verlagen

Ben jij een Drentse mkb-ondernemer? En wil je aan de slag met het besparen van energie in jouw bedrijf? Dan kun je vanaf 28 februari 2023 gebruikmaken van de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB van de provincie Drenthe. Bereid u alvast voor en dien op 28 februari een aanvraag in bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Isolatie en energiezuinige oplossingen

De subsidieregeling ondersteunt Drentse ondernemers in het verlagen van hun energiekosten. Dit kan bijvoorbeeld door het (beter) isoleren van wanden, gevels of daken, de aanschaf van energiezuinige verlichting, ventilatie en verwarming of het toepassen van slimme en energiezuinige toepassingen om onnodig energieverbruik te voorkomen. Een compleet overzicht van de maatregelen die in aanmerking komen voor de subsidie staat op de website van SNN. Drentse ondernemers kunnen voor maximaal 40% van de kosten een subsidie aanvragen. De aanvrager kan maximaal € 30.000,- ontvangen.

Wie komen in aanmerking?

MKB bedrijven, met een vestiging in Drenthe, zonder wettelijke energiebesparingsplicht komen in aanmerking voor de regeling. De regeling is beschikbaar voor kantoren met een energielabel A, B of C. Kantoren met een slechter energielabel zijn uitgesloten van deze regeling.

Bereid u goed voor!

Het subsidieloket opent op 28 februari om 09.00 uur. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, sluit de regeling en is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen. Op de website van SNN is te zien hoeveel subsidie er nog beschikbaar is. Belangrijk om te weten: voor het aanvragen van de subsidie heb je onder andere een getekende offerte nodig, met een beschrijving van de te nemen maatregelen. Een overzicht van de benodigde documenten is te vinden op de website van het SNN.

Andere mogelijkheden

MKB-ondernemers kunnen naast deze regeling ook gratis energieadvies krijgen via de MKB-energiescan. Tevens kunnen ze een MKB Advies Voucher aanvragen bij de provincie Drenthe om een kennismakelaar in te huren. Daarnaast biedt de provincie voor grotere bedrijven (die jaarlijks een energierekening van 200.000 euro tot 1.000.000 euro hebben) een bijdrage van 50 procent voor een uitgebreid energieadvies vanuit de subsidieregeling ‘Energiestudies industriële bedrijven'. Tot slot kunnen ondernemers bij het Energiefonds Drenthe terecht voor gunstige financieringsmogelijkheden.

Meer informatie

Meer informatie is op dit moment al te vinden op de website van het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Vanaf de openstelling van de regeling kun je contact opnemen met het subsidieloket van SNN voor vragen en ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie.