Startup-competitie voor circulaire ondernemers


Nog geen tien procent van het Nederlandse bouwafval wordt hoogwaardig hergebruikt. Tussenstation in Hoogeveen wil hier verandering in brengen. Tussenstation is een initiatief van Bork Groep en het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE). Ze schrijven een competitie uit om ondernemers of startups te vinden die een frisse blik hebben op het hergebruiken van materiaal dat bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden wordt ‘geoogst’. De gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe zijn blij met dit initiatief; ze hebben elk een subsidie van € 22.500 toegezegd. Dit geld is beschikbaar voor de ondernemers die de competitie winnen.

Gedeputeerde Henk Brink: “In de bouwsector kunnen we goede stappen zetten als het gaat om grondstofbesparing door circulair te gaan bouwen. Op Tussenstation kunnen we zien dat grondstofbesparing ook kan leiden tot nieuwe bedrijvigheid. Dit is een mooie ontwikkeling voor de circulaire economie.”

Wethouder Jan Zwiers: “Het is mooi om te zien dat bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen om te werken aan het besparen van grondstof en het verduurzamen van hun sector. Bovendien biedt Tussenstation jonge ondernemers de kans een bedrijf te ontwikkelen. Zo zien we het graag.”

Van 10 naar 90 procent hergebruik van materiaal

Tussenstation heeft de ambitie om drie ondernemers de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen op het gebied van hergebruik van geoogst (sloop) materiaal. Op de locatie van Tussenstation in Hoogeveen gaan de (startup of scaleup) ondernemers in een zogeheten innovatiemilieu aan de slag om hun ideeën om te zetten naar de werkelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het geoogst (sloop) materiaal te upcyclen (vermaken) tot nieuwe producten, steenachtige materialen zo te scheiden dat het makkelijk her te gebruiken is of wellicht een nieuw baanbrekend idee uit te voeren. Er is volop ruimte voor innovatieve ideeën. Op deze manier krijgen de geoogste (sloop) materialen de kans op een tweede leven. Dit draagt bij aan minder bouwafval en minder gebruik van primaire materialen. Het levert ook innovatieve steun in het werkveld van sloop, bouw en de maakindustrie.

Ondernemerscompetitie

Tussenstation zoekt minimaal drie startups of kleine bedrijven die onderdeel willen worden van de circulaire maakomgeving in Tussenstation. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de ondernemerscompetitie. Een vakjury bepaalt welke ondernemers een plek verdienen op de locatie. De drie winnaars ontvangen ieder een bijdrage van maximaal € 15.000, -- om een start te maken met hun bedrijf