Provincie Drenthe stimuleert innovatief MKB met MIT-subsidie


Het MIT-programma -MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren- stimuleert innovatieve ontwikkelingen. Voor twee van de subsidies uit dit programma stelt het college van Gedeputeerde Staten in 2023 een bedrag van 749.060 euro beschikbaar: de MIT Haalbaarheid en de MIT R&D Samenwerking.

De MIT Haalbaarheid is gericht op haalbaarheidsonderzoek van een innovatie en de MIT R&D Samenwerking is bedoeld voor samenwerking in research en development. In totaal is er ruim 7 miljoen euro beschikbaar voor deze twee subsidies in Drenthe, Fryslân en Groningen. Het Rijk financiert de ene helft, de drie noordelijke provincies de andere helft. Vanaf dinsdag 4 april is de MIT Haalbaarheid beschikbaar. De MIT R&D Samenwerking gaat op dinsdag 6 juni open.

Gedeputeerde Henk Brink: “Ondernemers uit het MKB in Drenthe die aan de slag willen met een nieuw product, dienst of proces kunnen met deze subsidies onderzoeken of hun project haalbaar is. Ook samenwerking met andere innovatieve bedrijven komt in aanmerking voor subsidie. Hiermee onderstrepen we het belang voor MKB’ers om te blijven ontwikkelen en innoveren. Ik roep Drentse ondernemers op om gebruik te maken van deze regelingen. Het SNN en Ik Ben Drents Ondernemer willen ondernemers hierbij graag verder helpen.”

Over subsidie MIT Haalbaarheid

Met de subsidie MIT Haalbaarheid kun je als MKB’er ondersteuning krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Je krijgt inzicht in de economisch en technisch sterke en zwakke kanten. Een beeld van kansen én risico’s van een nieuw product, een dienst of proces. Je krijgt zicht op de investeringen en de slaagkansen. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek kan een ondernemer besluiten de innovatie te gaan ontwikkelen. Er is subsidie tot 40 procent van de kosten voor onafhankelijk innovatieadvies, loonkosten van werknemers, eigen uren, apparatuur en materiaal.

Over subsidie MIT R&D Samenwerking

De subsidie MIT R&D Samenwerking is beschikbaar voor ondernemers die samen met andere ondernemers aan innovatieve oplossingen voor de toekomst werken. De aanvragen gaan over een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel een ondernemer samen een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Er is subsidie beschikbaar tot 35 procent van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

Succesverhalen

In voorgaande jaargangen van de MIT Haalbaarheid en de MIT R&D Samenwerking is subsidie verleend voor de ontwikkeling van een innovatief systeem voor de ontzilting van brakwater; de oplossing om brak water in kustgebieden bruikbaar te maken voor irrigatie. Een ander innovatief voorbeeld is een biobuis met afbraaktrigger; hiermee kan de gebruiker zelf bepalen wanneer de buis moet verdwijnen en oplossen in natuureigen stoffen. Een mooie combinatie van een slimme en duurzame innovatie is de ontwikkeling van Smart Grid 2.0: een eigen energienet op wijkniveau, waarmee woningen binnen een wijk energie met elkaar uitwisselen voordat het surplus wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Een innovatie die de drie Noordelijke provincies raakt en primair begon met een MIT Haalbaarheidsubsidie is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland dat de subsidies namens de drie noordelijke provincies uitvoert ElecHydro wil echt groene waterstof produceren | SNN.