Provinciale subsidie voor herinrichting voorterrein Groningen Airport Eelde


Het college van Gedeputeerde Staten wil €200.000 beschikbaar stellen voor de herinrichting van het voorterrein van Groningen Airport Eelde. Met deze subsidie -afkomstig uit het budget Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde- wordt de bestaande incourante brandweerkazerne gesloopt en de asbest en grondvervuiling gesaneerd.

Gedeputeerde Henk Brink: “De ontwikkeling van het voorterrein volgt op de gebiedsontwikkeling die plaatsvond tussen 2016 en 2020. Met deze subsidie leveren we een bijdrage aan de sloop van de brandweerkazerne, waardoor een hangaar met kantoorfunctie gerealiseerd kan worden en de inrichting van de openbare ruimte goed aansluit bij de omgeving. Dit draagt bij aan de uitstraling van de luchthaven.”


Beeld: Van Ringen Architecten

Landschappelijke aansluiting omgeving

Met de herinrichting van het voorterrein wordt een stap gezet om de luchthaven landschappelijk en infrastructureel beter aan te laten sluiten bij de omgeving. Het ontwerp past bij de eerder vastgestelde kaders van de luchthavenomgeving.

Ambitie om in 2030 dé duurzame luchthaven te zijn

De ontwikkeling van het voorterrein is onderdeel van een brede ontwikkeling van de luchthaven. Groningen Airport Eelde heeft de ambitie om in 2030 dé duurzame luchthaven te zijn, met elektrisch vliegen en waterstof als speerpunten. De plannen bevatten verder de aanleg van een nieuw bedrijventerrein nabij de oude start- en landingsbaan, een cargo terrein, zonnecarport en waterstoftankstation.

Provinciale Staten worden in staat gesteld om eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.